Sygeplejersken Årgang 2005 nr. 2

I dette nummer

Fag

Nye forbindinger medfører færre skift

Kvalitetsudvikling. Et kortvarigt projekt på en karkirurgisk afdeling førte til, at antallet af forbindsskift kunne reduceres til en fjerdedel ved at benytte en ny type forbindinger.

Klinisk overblik midt i kaos

Øjenvidneberetning. Fire anæstesisygeplejersker udgjorde en del af de to lægehold, som Udenrigsministeriet sendte til Thailand tre dage efter flodbølgekatastrofen i Sydøstasien. Deres arbejde kom først og fremmest til at bestå af registrering af skandinaviske ofre.

Dialyseland venter

Forvandling. Så ligger patienterne der side om side, fire på hver stue. Transformationen fra frit menneske til dialysepatient tager sin begyndelse, og de blå uniformer står klar til at yde den fornødne sygepleje.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Klumpen i maven

Børnedødsfald. Når hverdagen rummer meget svære følelsesmæssige situationer, skal sygeplejersken have mulighed for at få supervision.

Boganmeldelse

Læs anmeldelsen i dette nummer af Sygeplejersken

Tema om arbejdsmiljø

Vestsjællands Amt: Ledelseskrise skaber dårligt arbejdsmiljø

Massive samarbejdsvanskeligheder mellem centerledelse og mellemledere i Medicinsk Center på Sygehus Vestsjælland ødelægger arbejdsmiljøet for de ansatte. Den dårlige stemning forplanter sig til sygeplejerskerne, som oplever, at det er svært at komme igennem med idéer og nye tiltag.

Forkælede mellemledere

Mudderkastning. Der er flere versioner af samme sag i Vestsjælland. Ledelseskrisen handler ikke kun om en autoritær og tillukket centerledelse. Den handler også om forkælede mellemledere, der ikke kan tåle at blive sat på plads, siger kilder til Sygeplejersken.

Tema om EUs nye sygeplejersker

De vil ikke kaldes sygeplejersker

Lægeassistenter. Trods ny uddannelsesreform insisterer rumænerne fortsat på at kalde deres sygeplejersker ”assistente medicale,” ligesom det stadigvæk er læger, der underviser på sygeplejerskeuddannelsen.

Her er kun én i hver seng

Virksomhedsbesøg. Billedet af det nedslidte, overfyldte rumænske sundhedssystem er ved at ændre sig. Det er regionssygehuset i Sibiu et bevis på. Også holdningen til patienterne undergår forandringer. Tidligere tiders lukkede autoritære holdning afløses af information og undervisning, som især sygehusets sygeplejersker engagerer sig i.

Tjener til både bil og bolig

Rejselyst. De rumænske sygeplejersker glæder sig til, at landet kommer ind i EU. Så vil mange søge arbejde i et andet EU-land, hvor det først og fremmest er lønnen, der trækker. I Rumænien er det næsten håbløst at etablere sig for en sygeplejerskeløn.