Sygeplejersken Årgang 2005 nr. 22

I dette nummer

Fag

Hindbærgyseren på Aalborg Sygehus

Polske hindbær. 600 patienter og ansatte blev smittet med norovirus efter indtagelse af inficerede hindbær. Det kunne være gået meget værre. Kun ved at følge strikse retningslinjer kan epidemien holdes nede, når den bryder ud på et hospital.

Faglig information

Uddannelsesprogram for diabetessygeplejersker

Kompleks pleje. Uddannelsen til diabetessygeplejerske på Steno Diabetescenter giver kompetencer til at arbejde med komplekse sygeplejefaglige problemstillinger hos patienter med diabetes.

35 år i narkosedampe

Giftige dampe. Sygeplejersken har modtaget en henvendelse fra en tidligere anæstesisygeplejerske, som mener, at hendes helbred har taget alvorligt skade som følge af arbejdet med narkosegasser. Hun efterlyser nu andre anæstesisygeplejersker med lignende symptomer.

I HVERT NUMMER

Tema om forskning

Netbaseret forskningssamarbejde med australsk universitet

Monopolbrud. Forskning i sygepleje er rykket vestpå. Det nye Center for Sygeplejeforskning i Viborg bryder med de danske universitetshospitalers monopol på forskning. Det sker gennem en samarbejdsaftale med et australsk universitet.

Rugekasse for forskere

Brohoved. 770 patienter på Sygehus Viborg indgår i det første dansk-australske forskningsprojekt om smerter efter kirurgiske indgreb. Det nye Center for Sygeplejeforskning i Viborg skal bygge bro mellem forskere, undervisere og sygeplejersker i praksis.

Uden computer - ingen mastergrad

Internationalt. Det hele er foregået som internetbaseret fjernstudium kombineret med seminarer i Viborg, men ingen behøvede at møde op på uddannelsesstedet. De første 12 danske sygeplejersker er blevet færdige med deres internationale masterstudium fra det australske Deakin University.

Internationalt nyuddannet master: Ekstra gevinst at have gennemført på engelsk

Via internettet. Det kan have sine store fordele at tage sin masteruddannelse som fjernstudium - også selv om vejlederen sidder i Australien, og studiet foregår på engelsk. Inge Lise Hermansen er blandt de første, der har taget den internationale masteruddannelse, der udbydes i et samarbejde mellem Viborg og Melbourne.

Teori og praksis

Sugning af den intuberede patient i respiratorbehandling

Sug. Praksis i forbindelse med sugning af patienter i respiratorbehandling er forskellig landet over. Artiklen gennemgår blandt andet, hvordan man vurderer patientens behov for sugning, og hvordan en korrekt sugeteknik udføres.