Sygeplejersken Årgang 2005 nr. 4

I dette nummer

Fag

Anlæggelse og pleje af perifere venekatetre

Retningslinjer. Hvornår skal et perifert venekateter skiftes? Må man palpere venen, før man lægger katetret? Skal man foretage huddesinfektion, før man skifter forbindingen? Evidensbaserede retningslinjer for forebyggelse af kateterrelaterede infektioner giver svaret. Her er et sammendrag.

Sundhedsplejen i Israel

Sundhedsplejen i Israel foregår på mor/barn- klinikker - en slags sundhedscentre, hvor der er ansat sygeplejersker, børnelæger, gynækologer og tandlæger, og hvor også ældre kan få hjælp. Klinikkerne har til formål at fremme sundhed og forebygge sygdom hos landets arabiske og jødiske befolkning.

Hofteoperation gav trykskader

Smertefuld rødme. Lejringen i forbindelse med total hoftealloplastik giver trykskader, viser undersøgelse fra Randers Centralsygehus. Tryksporene forsvinder efter et døgn, men det er vigtigt at aflaste under operationen. Med anvendelsen af den rigtige madras kan skaderne tilsyneladende nedbringes.

Sygeplejens hellige gral

Faglig kerne. Sygeplejens kerne er svær at italesætte. Derfor bliver den let til en hellig gral, som kun sygeplejersker kan se. Men sygeplejen kan ikke udvikles og videnskabeliggøres, hvis man kun beskytter denne kerne og ikke er villig til at udfordre den.

Et godt greb om sygepleje

Unødvendig kløft. At tale om sygeplejens teori og praksis skaber let den opfattelse, at de to ord er modsætninger. Hvis man i stedet taler om at gribe og begribe sygepleje, kan man se, hvordan begreberne tværtimod må supplere hinanden.

Faglig information

Ph.d.-afhandling forsvaret den 17. september 2004

Titel: Sundhedspleje og ”særlige indsatser for svagt stillede børn og unge” - myte eller virkelighed? Om genesen og strukturen af bestemmelser om, hvad der er godt for børn og unge i Danmark

Ammeplan på Fyn

Kvinder skal kunne amme, så længe de ønsker. Det er baggrunden for en ammepolitik i Fyns Amt, udarbejdet af en tværfaglig gruppe sundhedspersoner, som beskæftiger sig med amning.

Sygeplejersken bestemmer

Øget kvalitet. Det er op til den enkelte sygeplejerske, om en intuberet patient får fysioterapi eller ergoterapi. I Randers vil man prøve at gøre rehabiliteringsindsatsen mindre tilfældig.

Den upraktiske kappe

Protest. Gennem en underskriftsindsamling i 1970 lykkedes det for en gruppe sygeplejersker på Rigshospitalet at få afskaffet den upraktiske kappe.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Find din indre jægersoldat

Det er legalt at sige fra og i orden at følge sin mave-fornemmelse, siger vi til hinanden. Men den uskrevne regel i sygeplejen om, at man lærer bedst, hvis man er tryg og rolig, tror jeg ikke på.

Tema om arbejdsmiljø

Et halvt stykke med støj og afbrydelser

Som regel bliver der tid til, at personalet på medicinsk afdeling B1 på Frederiksberg Hospital kan bruge en halv time på at spise frokost i et kombineret kontor og opholdsrum. Men det sker sjældent uden telefoner, der ringer, og beskeder, der skal formidles.

Vigtige 29 minutter

Hvad er din ret og pligt? Sygeplejersken har undersøgt, hvilke regler der skal overholdes i forbindelse med frokostpausen. Arbejdsgiveren skal bl.a. respektere sygeplejerskers ret til at spise.