Sygeplejersken Årgang 2006 nr. 11

I dette nummer

Baggrund

Nordjylland sparer intensivuddannelse væk

Kortsynet. Nordjyllands Amt har to gange sløjfet et helt hold på uddannelsen i intensiv sygepleje. For at spare. En risikabel strategi, lyder det fra Amtsrådsforeningen.

Generationsskiftet må sikres

Gråhåret specialviden. Fire ud af fem sygeplejersker med specialuddannelse er over 40 år. Der skal uddannes flere, så sundhedsvæsenet ikke kommer til at mangle specialviden, når de holder op. Den bliver der nemlig mere og mere brug for.

Fag

Unge åbner sig i cyberspace

Virtuelle relationer. Ved at benytte internettet som kontaktmiddel lykkedes det at få skabt dialog med mange unge diabetikere, der gerne og åbenhjertigt fortalte om, hvordan en kronisk sygdom integreres i et ungt menneskes hverdagsperspektiv.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Synspunkt: De søde sygeplejersker

Sukker. Sygeplejersker skal fortælle, hvordan de arbejder for at bryde de stereotype forestillinger om, at de hovedsageligt er søde.

Tema: Misbrug

Der er en misbruger iblandt os

Abstinenser. Det er svært for sundhedspersoner at erkende et misbrug, fordi de risikerer at blive mødt med omverdenens fordømmelse. De har brug for et særligt tilbud.

Man er så skamfuld, og det gør så ondt

Sovepillen. Hun havde svært ved at falde i søvn efter aftenvagterne. En kollega foreslog en sovepille. Otte måneder senere var hun misbruger af morfikapræparater.

Når der forsvinder medicin

Ampulsvind. På Rigshospitalets anæstesi- og operationsklinikker har man indført et advarselssystem på tre niveauer, der skal sikre overvågning med, at der ikke forsvinder store mængder medicin, uden nogen opdager det.

Videnskab og sygepleje

Humor - et aspekt i mestring af kronisk sygdom og lidelse

Udfordring. Humor mellem patient og sygeplejerske ser ud til at være af stor betydning. Måske kunne man i langt højere grad end nu anvende humor på hospitalerne mellem patient, pårørende og personale. En kvalitativ interviewundersøgelse viser, at kronisk sygdom indebærer en sårbarhed, hvor humor kan virke både som buffer og støddæmper og virke frigørende og livsbekræftende.