Sygeplejersken Årgang 2006 nr. 12

I dette nummer

Baggrund

To uger i mediestorm

Fælledgården. Skal vi vække beboerne imod deres vilje for at skifte ble, selv om bleerne er konstrueret til at kunne holde en hel nat? Den sygeplejefaglige ledelse på Fælledgården tilbageviser den del af kritikken, der efter deres mening er for letkøbt og bunder i faglig uvidenhed.

Gravides drikkeri er ikke en privatsag

Skæv start. Selv et moderat alkoholforbrug kan skade det ufødte barn. Derfor er det på høje tid, at sundhedspersonalet dropper berøringsangsten og taler åbent med gravide om risikoen ved at drikke alkohol. Det mener psykologen Inger Thormann, der i en ny bog fortæller om 10 alkoholskadede børns livsforløb.

Fag

Sikkerheden ses efter på sengekanten

Patientsikkerhedsstuegang. På udvalgte dage har læge og sygeplejerske særligt fokus på patientsikkerheden under deres sædvanlige stuegang på Kardiologisk klinik Y i Medicinsk Center på Bispebjerg Hospital. Metoden betegnes patientsikkerhedsstuegang type II og flytter fokus på patientsikkerhed fra administrationsgangen ud i afsnittene til sengestuerne.

Klinisk undervisning kæder teori og praksis sammen

Sammenhæng. Sygeplejestuderende har mange forbehold, når de første gang skal i praktik på psykiatrisk afdeling. Men klinisk undervisning på afdelingen kæder teori og praksis sammen til fordel for specialet. De studerende evaluerer undervisningen som praksisnær og givende.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Find nålen frem igen

Personalepleje. Passive sygeplejersker, der har lyst til at komme ud og møde faget igen, kan lokkes med gode arbejdsforhold og forstående kolleger.

5 faglige minutter: Onkeltesten

Det er uholdbart, hvis vi skal opbygge et behandlingssystem, hvor alle medarbejderne skal have været udsat for diverse lidelser, før vi kan hjælpe andre.”

Tema: Fastholdelse

Sygehuse taber seniorerne

Spild. Hver tredje sygeplejerske vil inden for de kommende 15 år gå på efterløn eller pension. Alligevel er det kun et fåtal af sygeplejerskerne, som tilbydes senioraftale, så de kan gå ned i tid. Mange afdelinger har for travlt til at holde på de ældres erfaring.

Erfaring er guld

Arbejdsglæde. Jane Nielsen på 65 år og Inger Hald Sørensen på 62 år arbejder 30 timer om ugen, fordi de har en senioraftale. Men de to sygeplejersker fra Aalborg Sygehus kunne godt have ønsket sig bedre information om ordningen. For det var helt tilfældigt, at de for tre år siden fandt ud af, at de kunne gå på nedsat tid.

Tag stilling som 45-årig

Fremtidssikring. Det gode seniorjob kræver forberedelse. Derfor bør sygeplejersker overveje deres jobmuligheder som ældre, allerede når de er i midten af fyrrerne.