Sygeplejersken Årgang 2006 nr. 18

I dette nummer

Baggrund

Øen, ingen læge vil have

Plan B. Danmark mangler læger. Især i yderområderne er det stort set umuligt at tiltrække praktiserende læger til de tomme praksisser. Lokalpolitikerne overvejer, om en sygeplejerske kan overtage nogle af lægens funktioner. På Læsø har man manglet en læge i halvandet år, og amtets "Plan B" ånder nu lokalsamfundet i nakken.

En sygeplejestuderendes liv - ingen vej uden om teorien

Kathe, Katie og Kari. Første år på sygeplejestudiet er nærmest fløjet af sted. Kathe Vammen kan navnene på sygeplejeteoretikerne i søvne, men har svært ved at forholde sig til teorier om, hvordan man skal sanse, lytte og observere på den rigtige måde. Hun glæder sig til at prøve teorierne af ude i praksis.

På job: Lægen kommer først på torsdag

Velfungerende nødløsning. Reumatologien i Viborg Amt er ramt af lægemangel. Derfor har sygeplejerskerne overtaget den daglige ledelse af sengeafsnittet i Skive.

Fag

Opgør med myten om den onde stedmor

Tabu. Det er stadig et tabubelagt emne at have negative følelser for sammenbragte børn. Sundhedsplejersken har her en vigtig rolle, når hele familiens trivsel og sundhed skal fremmes.

Om at kombinere kvalitative og kvantitative data

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for forskning, statistik og metode. Artiklens hovedbudskab er, at sygeplejersker med fordel kan koble kvantitative og kvalitative data, når de argumenterer. Artiklen er den første i en serie på seks.

Biblioteket - en del af studiemiljøet

Artiklen henvender sig til sygeplejestuderende og sygeplejersker med interesse i litteratursøgning. Den er baseret på et besøg på Sygeplejefagligt Bibliotek i H:S, København. Hovedbudskabet er, at litteratursøgning er en nødvendighed for sygeplejestuderende, så det bliver muligt at besvare spørgsmålet: Hvad ved vi om emnet/problemet i forvejen?

En guldgrube af viden

FJERNBETJENING. Bibliotekets egen database kan ses på www.sygeplejefagligtbibliotek.dk og her kan registrerede lånere reservere udlånt materiale. Biblioteket modtager også bestillinger via e-mail på materiale, som skal skaffes fra andre biblioteker i Danmark og fra udlandet.

Klinikker - et trygt forum for læring

Samspil. I klinikker samles de studerende med kliniske vejledere. Men burde de studerende hellere bruge tiden i praksis på det spontane, uforudsigelige og komplekse, som opstår med patientkontakten, og som man ikke kan læse sig til eller lære på afstand?

Faglig information

Resuméer af international forskning

Læs om aktuel international forskning i denne udgave af Sygeplejersken: - Et mentalt kompas for fagligheden - Rutiner for forældres deltagelse i plejen - Udkig til tværfaglige samarbejdspartnere

Det informerede samtykke i praksis

Indlægget henvender sig til sygeplejersker med interesse for patienters retsstilling og etik i sygeplejen og er baseret på et forskningsprojekt om biobanker og informeret samtykke. Hovedbudskabet er, at den eksisterende lovgivning ikke afspejler donorernes og sygeplejerskernes moralske værdier.

I HVERT NUMMER

Tema: Jobsøgning

Kunsten at sælge sig selv

Forbedringspotentiale. Mange sygeplejersker har aldrig prøvet at skrive en ansøgning. Men i dag får man ikke job uden. Så det må sygeplejersker se at få lært. Og forberede sig på at møde et ansættelsesudvalg.

Dit næste job - trin for trin

DSA-konsulenterne Iben Henriksen og Maj-Britt Riget har givet gode råd til dette tema. Spørgsmålene er konstruerede.