Sygeplejersken Årgang 2006 nr. 20

I dette nummer

Baggrund

Mænd dør af årsager, de ikke behøver at dø af

Køn, sund og rask? Trods mange sundhedsfremmende tiltag og tilbud målrettet den danske befolkning dør mænd stadigt tidligere end kvinder. For at rette op på det skal sundhedsvæsenet blive bedre til at møde den mandlige patient på hans præmisser, mener chefpsykolog og formand for Selskab for Mænds Sundhed i Danmark, Svend Aage Madsen.

Fred din frokost

Spis ordentligt. Når man har et job, hvor man yder omsorg til andre, kan man let komme til at glemme sig selv. Måltider bliver sprunget over, eller de bliver erstattet af slik og hvidt brød. Det går ud over velværet og fører til træthed, hovedpine, fordøjelsesproblemer, vægtproblemer og lav stresstærskel.

Det tavse kald

Gode vibrationer. Selv når alle patienter har brug for hjælp samtidigt, ånder der nogenlunde ro på Akut Modtageafsnit på Aalborg Sygehus. I hvert fald akustisk, hvor ringende klokker er blevet afløst af vibrerende telefoner i personalets brystlommer.

Fag

Selvskadende adfærd er selvbevarende adfærd

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, der arbejder med patienter, som skader sig selv. Hovedbudskabet er, at den selvskadende adfærd i patientens perspektiv er en selvbevarende adfærd, og de professionelles opgave er ikke at hindre patienten i at skade sig, hvis de ikke har et lige så effektivt alternativ. Artiklen er baseret på forfatterens arbejde med selvskadende kvinder og på specialet skrevet i forbindelse med analytikeruddannelsens afslutning i 2006 (The function of self-mutilation. A Jungian perspective).

Bispebjerg Hospital: Strategi for klinisk sygeplejeforskning

Pioritering. Forskning i sygepleje og anvendelse af forskningsresultater er fundamentet for sygeplejens faglige udvikling og kvalitet. Men behovet for viden er næsten uendeligt. Det er derfor nødvendigt at prioritere, hvilke satsningsområder der skal fokuseres på lokalt, regionalt og nationalt.

Den uretfærdige usundhed

Ulighed. Der er en nøje sammenhæng mellem længden af din uddannelse, og hvor længe du lever. Som sygeplejersker har vi pligt til at forholde os til dette følsomme område og medvirke til, at udviklingen ikke fortsætter.

Frygt ikke teori

Artiklen henvender sig til teoriforskrækkede sygeplejersker, og dens hovedbudskab er en opfordring til frygtløshed over for teori og analyse tilsat eksempler på brug af teori. Artiklen er den tredje i en serie på i alt seks.

Faglig information

Fysisk aktivitet til psykisk syge

Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker i primær- og sekundærsektoren. Hovedbudskabet er, at fysisk aktiv levevis kan forebygge livsstilssygdomme hos psykisk syge og indgå som en del af behandlingen. Artiklen er baseret på et projekt igangsat af Sundhedsstyrelsen.

Sygeplejedokumentation med strøm og struktur

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse i elektronisk patientjournal. Hovedbudskabet er, at dokumentation ved hjælp af it gør sygeplejen tydelig. Artiklen er baseret på et projekt på Storstrømmens Sygehus, Nykøbing Falster.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Brug finmotorikken

Uanset hvor man er ansat, skal der et solidt teoretisk fundament til, for at patienterne kan få den bedst mulige pleje. Dog er en fin teoretisk overfrakke ikke nok, for overfrakker kan man gemme sig i eller indhylle og formumme sig i, mens kryptiske vendinger strømmer ud mellem knaphullerne.