Sygeplejersken Årgang 2006 nr. 9

I dette nummer

Baggrund

Send sygeplejersken ud til de svage ældre

Specialistfælde. Hvis det skal lykkes kommunerne at forebygge indlæggelser, må de ikke trække alle hjemmesygeplejerskerne ud i specialfunktioner. Der skal være hjemmesygeplejersker ude hos de svage borgere, og de skal være generalister, mener forfatteren til en ny rapport om hjemmesygeplejen i Danmark.

Fag

Psykisk syge rører sig for lidt

Stillesiddende. Fysisk inaktivitet hos psykiatriske patienter i Vejle Amt udgør en sundhedsrisiko, og en undersøgelse viser, at psykiatrien i Vejle Amt har behov for at finde aktivitets- og motionstilbud, som appellerer til de fysisk inaktive, hvor den største sundhedsgevinst opnås ved fysisk aktivitet.

Psykisk syge har godt af fysisk aktivitet

Kom så. Motion er et godt, billigt og enkelt supplement til den traditionelle psykiatriske behandling ved f.eks. depression, angst og misbrug. Den store udfordring er at motivere og støtte patienterne til fysisk aktivitet.

Resultatløn er svær at administrere

Ressourcetungt. I sygeplejen er resultatløn uudforsket som redskab til kvalitetssikring. En projektbevilling fra Sundhedsstyrelsens pulje "Bedre mad til Syge" gjorde det muligt at afprøve funktions- og resultatløn til ressourcepersoner som et element til at forbedre patienternes kostindtag.

Sygeplejerske på Færøerne - et hav af oplevelser

Ferievikar. Færøsk børnesygepleje er præget af nonverbal kommunikation, når sygeplejersken er dansk, og middagsretterne i kantinen er med til at signalere, at det ikke er et dansk centralsygehus, der danner rammen om arbejdet.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Kvalitet i metermål

Disse lærde mennesker påstod, at kvalitetsudvikling i dag mere handler om at sikre beslutningstagerne, end det handler om at sikre kvalitet i kerneydelserne.