Sygeplejersken Årgang 2007 nr. 11

I dette nummer

Baggrund

I USA spiser de uden kniv

Velkommen. Sygeplejerske Birgitte Lund fra Høje Taastrup kan vælge mellem mange invitationer, når hun rejser i USA. Hun er nemlig én af de danske sygeplejersker, der åbner sit hjem for udvekslingsstuderende.

Fag

Forebyggende besøg: Glem ikke hukommelsen

Artiklen henvender sig til forebyggende sygeplejersker, men kan med fordel læses af alle sygeplejersker, der har med ældre borgere at gøre. Hovedbudskabet er, at ældre mennesker hellere end gerne taler om deres hukommelsesproblemer med en fagperson. Artiklen er skrevet på baggrund af projekt "Glem ikke" i den tidligere Ikast Kommune.

Det optimale udskrivelsestidspunkt efter colonkirurgi

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, der arbejder med accelererede patientforløb. Hovedbudskabet er, at en medinddragelse af patientens opfattelse af udskrivningstidspunkt og opfølgende telefonisk kontakt fremmer patienttilfredsheden og nedsætter antallet af genindlæggelser. Budskabet udspringer af forfatternes projekt blandt colonopererede patienter.

Fra faglig viden til sund præsentation

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som ønsker at holde et mundtligt oplæg, der fænger. Artiklen indeholder en række redskaber fra retorikkens værktøjskasse, og hovedbudskabet er, at alle kan lære at præsentere et budskab, så tilhørerne lytter.

Studerende vil være aktive, når de skal lære nyt

Artiklen henvender sig til pædagogisk interesserede sygeplejersker. Den er baseret på en undersøgelse af studerendes læringsstil ved Sundheds CVU Nordjylland. Hovedbudskabet er, at studerende ønsker at være aktive, når de skal lære nyt.

Faglig information

Skån ryggen - det rykker

Artiklen henvender sig til sygeplejersker på operationsafdelinger. Hovedbudskabet er, at personalet kan skåne ryggen ved anvende et benløfter-stativ til patienterne frem for selv at løfte patientens arme og ben i forbindelse med desinfektion inden operationer. Artiklen beskriver den proces, Friklinikken i Brædstrup har været igennem for at udvikle stativet.

Resuméer af international forskning

Læs resuméer af international forskning i dette nummer af Sygeplejersken: - Afslapning hjælper patienter med reumatoid arthritis - Fremmer eller forebygger sygeplejersker urininkontinens? - Patienternes oplevelser de første timer efter en angiografi

Træning i observation og planlægning af sygeplejen

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for klinisk undervisning. Hovedbudskabet er, at studerende har glæde af et klinisk systematisk undervisningsforløb i at lære at observere patienterne. Artiklen er baseret på et projekt på Hvidovre Hospital.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Stik hånden i hvepsereden

Når sygeplejersker nikker i takt eller tier stille, bliver intet forandret og intet opfundet. Man får kun nye tanker ved at diskutere og lade meninger brydes. Det kan være opslidende, men hvis man ikke tager det personligt, er debat i sidste ende som regel frugtbar.

Tema: Inddraget fritid

Mistede fridage giver sygeplejersker mere stress

Fritidsrøveri. En sygeplejerske mister årligt 1,5 fridage i gennemsnit. Alene muligheden for at blive indkaldt på vagt giver mere stress og påvirker sygeplejerskerne negativt, siger arbejdsmiljøforsker.

Farvel fridag

Frivillig tvang. En mistet fridag opleves som et stort indgreb i sygeplejerskernes privatliv, mener tillidsmændene.

Tema: Patientturisme

Sikkerhed er en by i Rusland

Risiko. Flere tusind danske patienter betaler hvert år store summer for at blive opereret på hospitaler uden for de danske grænser. Men opstår der fejl og komplikationer, har patienten ingen sikkerhed for, hvem der skal betale for den videre behandling.

Mavebåndet baner vej for nyt liv

Håb. Som barn blev den 31-årige Christina Larsson drillet, fordi hun var for tyk. Hun har forsøgt at tabe sig i mange år. Nu håber hun, at en fedmeoperation i Tyskland kan hjælpe. Vi fulgte Christina før og efter operationen.

Ansigtsløftning i Bangkok

Globalisering. Stadigt flere danskere tager til udlandet for at få foretaget kosmetiske operationer. Sidste år tog mindst 3.500 danskere til udlandet for at blive behandlet for egen regning.

Europa er ikke parat til patientturisme

Grænseoverskridende. I dag har EU ingen fælles regler for patientsikkerhed, og dermed er patienterne reelt efterladt i et juridisk limbo, hvis fejlen opstår.

Tema: Sundhedspolitik

Nytænkningens sundhedsvæsen

Udspil. Kvalitetsreformen skal føre til væsentlige forbedringer i sundhedsvæsenet for såvel patienter som medarbejdere. Med et omfattende sundhedspolitisk udspil efterlyser Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet nu nytænkning og politisk mod.

Fri for lægens underskrift

Kan selv - må selv. 5.000 britiske sygeplejersker har som kliniske ekspertsygeplejersker ret til at undersøge patienter, diagnosticere, behandle og ordinere lægemidler. Ordningen med de kliniske ekspertsygeplejersker kendes endnu ikke i samme omfang i Danmark, men Dansk Sygeplejeråd foreslår nu, at den bliver indført.