Europa er ikke parat til patientturisme

Grænseoverskridende. I dag har EU ingen fælles regler for patientsikkerhed, og dermed er patienterne reelt efterladt i et juridisk limbo, hvis fejlen opstår.

SY-2007-11-24aFoto: Søren Holm & Jense Hasse

EU er som sådan slet ikke klar til en lind strøm af patienter, der krydser grænser. Sådan vurderer adjunkt i Statskundskab ved Københavns Universitet, Dorte Sindbjerg Martinsen, situationen netop nu.

"Der eksisterer i dag ingen fælles europæiske regler for patientsikkerhed, kvalitet eller standard for behandling.

Der er stor usikkerhed om, hvem der hæfter, hvis behandlingen går galt," forklarer Dorte Sindbjerg Martinsen, der netop har analyseret EUs seneste proces om sundhed på tværs af grænserne.

Også patienternes adgang til informationer er alt for dårlig. Det mener bl.a. Socialdemokraternes medlem af Europa-Parlamentet, Christel Schaldemose, der finder det problematisk, at mange patienter i dag henter de væsentligste oplysninger om behandlingen i udlandet fra dem, der behandler dem, eller gennem det bureau, de rejser med.

"De oplysninger er jo ikke uvildige. Det er bekymrende, at det er så uoverskueligt for patienterne at få solide informationer om behandling i udlandet," siger Christel Schaldemose, der gerne ser EU spille ud med en form for minimumsstandard for patientrettigheder.

En svær politisk proces

Det er måske netop, hvad EU snart gør. Hen over vinteren har 276 myndigheder, interesseorganisationer, institutioner og hospitaler givet deres bud til EU-Kommissionen på, hvilken rolle det europæiske samarbejde skal spille i forhold til sundhedsvæsenet. Men der er langt fra denne åbne høringsproces til et fælles regelsæt, konstaterer adjunkt Dorte Sindbjerg Martinsen.

"Hele sundhedssektoren er meget nationalt funderet. Men når patienter begynder at bevæge sig, så bliver der skabt et pres på politikerne. Politisk bliver det dog meget, meget svært at udforme et fælleseuropæisk regelsæt for patientsikkerhed. Det er et følsomt område, fordi det vil gribe ind i registrering og udveksling af data på tværs af grænser," siger Dorte Sindbjerg Martinsen.

Så de fælles principper har lange udsigter. Selvom EU-Kommissionens åbne høringsproces netop er afsluttet i januar, vil det tage flere år, før man ser et samlet fælles regelsæt på sundhedsområdet i EU, vurderer Dorte Sindbjerg Martinsen. 

EN STIGENDE EUROPÆISK TENDENS

Antallet af patienter, der krydser grænser, forventes at stige støt de kommende år og trenden gælder hele Europa. I en endnu ikke offentliggjort undersøgelse blandt europæiske patientorganisationer, foretaget af den private tænketank Health Consumer Powerhouse, svarer over halvdelen af patientorganisationerne, at det vil være helt normalt, at patienter i deres respektive lande krydser grænser i 2020 for at få behandling.

Emneord: 
Patient
International sundhed