Sygeplejersken Årgang 2007 nr. 12

I dette nummer

Baggrund

På job: Dokumentation og Disney-figurer

Papirløst. På Børneafdelingen på Viborg Sygehus har de fleste sygeplejersker aldrig brugt et plejekardex af papir. Og dem, der har, vil ikke bytte med den elektroniske patientjournal.

Karrierekvinde med ekspertise i nødhjælp

Topjob. I 1985 rejste en ung intensivsygeplejerske til Etiopien for at arbejde et halvt år med hungersramte mennesker. Det blev begyndelsen på en usædvanlig karriere med topjob i Afrikas brændpunkter.

Fag

Implementering af kliniske vejledninger ved nefrektomi

Artiklen henvender sig primært til sygeplejersker, der arbejder med patienter, som får foretaget nefrektomi, men kan med fordel læses af alle, der interesserer sig for kliniske vejledninger. Hovedbudskabet er, at de kliniske vejledninger ved nefrektomi er underrepræsenterede på mange afdelinger. Artiklen bygger på en undersøgelse fra 2006.

Faglig information

Rehabilitering over sektorgrænser til patienter med apopleksi

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for patienter med apopleksi. Opfølgning på genoptræning af disse patienter er overgået til kommunalt regi, hvorfor der er behov for at sikre kontinuitet på tværs af sektorgrænser. I artiklen præsenteres et kvalitetssikringsprojekt fra Afdeling for Neurorehabilitering, Hvidovre Hospital, i samarbejde med Københavns Kommune.

Akutte indlæggelser forhindret

Artiklen henvender sig til hjemmesygeplejersker og visitatorer med interesse for forebyggelse af akutte indlæggelser. Hovedbudskabet er, at en tværfaglig og tværsektoriel indsats har minimeret antallet af unødige akutte indlæggelser. Artiklen udspringer af projekt "Tværsektorielt Team" i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I HVERT NUMMER

Tema om kommunal forebyggelse

Mange ældre kan spares for en tur på sygehuset

Stort potentiale. Mange ældre kan undgå indlæggelse, hvis hjemmehjælpernes observationer og samarbejde med sygeplejerskerne bliver sat i system, fastslår forskeren Sidsel Vinge. Hjælperne kommer nemlig allerede hos de mest udsatte ældre.

Tema om organdonation

Må vi bruge din datters nyre?

Dyrebar gave. Færre end hver 10. dansker har taget stilling til organdonation, og beslutningen havner derfor oftest hos de chokerede pårørende, som knap fatter, at patienten er død. Det stiller store krav til sygeplejerskerne om bl.a. viden og tillidsvækkende og åben kommunikation.

Den grimme følelse bliver god med årene

Erfaring hjælper. Vær konkret, kend dine egne begrænsninger og hent hjælp, hvis du ikke føler dig i stand til at svare på de pårørendes spørgsmål. Sådan lyder rådene fra en erfaren intensivsygeplejerske.

Teori og praksis

Hudpleje efter strålebehandling: Evidens frem for tradition

Artiklen henvender sig til sygeplejersker i den primære og sekundære sundhedssektor, som yder sygepleje til patienter i strålebehandling. Den handler om årsager til og pleje af akutte hudreaktioner hos patienter, der modtager ekstern strålebehandling. Artiklen indeholder en kortlægning af de hudplejemidler, der anvendes ved strålereaktioner på de seks danske stråleterapiafdelinger.