Ikke lige mit bord

Hvem har ansvaret for at få antallet af forstoppede danskere ned? Det har Sygeplejersken spurgt en række aktører i det danske sundhedsvæsen om.

1307-17-01-2Foto: Søren Svendsen

Dennis Raahave, overlæge, dr.med. på Tarmklinikken på Helsingør Sygehus:

"Det burde være de praktiserende læger, der satte folk i behandling og rådgav dem. Dermed kunne man undgå mange henvendelser til hospitalssystemet. Man behøver ikke altid at få lavet alle de store udredninger, som vi ser i dag. Rådgivningen bør ske alle de steder, hvor patienten kommer. Hos egen læge, speciallægen og i ambulatorierne."

Orla Hav (S), formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg:

"Det er en oplagt patientgruppe at tage ind i det forebyggende arbejde, som kommunerne har fået ansvar for efter strukturreformen. Gruppen er stor, men indsatsen er overkommelig. Den forudsætter dog en god kommunikation mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunen. Kommunen skal vide, at her er en patient, der, hvis den gør det ordentligt, ikke kommer tilbage til sygehuset igen. Derudover er det også de praktiserende lægers opgave."

Henrik Dibbern, næstformand i Praktiserende Lægers Organisation:

"Nej, det er ikke de praktiserende lægers opgave alene. Hvis det er så udbredt et problem, så er der brug for en folkeoplysningskampagne. Rådgivning kan også være en opgave for kommunerne, som alligevel skal oplyse om sundhedsfremme over for borgerne. Det er rigtigt, at vi er indgangsstedet for patienterne, men vi vil gerne have andre kloge til at være med til at løse opgaven med rådgivning." 

Tove Larsen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening:

"Det vil være en naturlig del af kommunernes forebyggende indsats. Men vi fik ikke ret mange penge af staten til opgaven, og de skal bruges til et bredt spektrum af opgaver. Det vil desuden være op til hver enkelt kommune at prioritere, om indsatsen skal gælde f.eks. rygestop eller bekæmpelse af livsstilssygdomme."

Steen Buntzen, overlæge, dr.med., Analfysiologisk Laboratorium, Århus Sygehus:

"De praktiserende læger har langt hen ad vejen ansvaret, så hvis de ikke har tiden, må de finde den. Men det er da også en udmærket mulighed, at udredte patienter henvises til rådgivning af sygeplejersker. Det har vi rigtig gode erfaringer med. Samtidig er der behov for oplysning, og i de seneste år er der på apoteker og andre steder kommet en del nyt oplysningsmateriale."