Sygeplejersken Årgang 2007 nr. 17

I dette nummer

Baggrund

På job: Vi skal vænne os til skemaer

Papirarbejde. I NIP-projektet er ortopædkirurgiske sygeplejersker med til at kvalitetsovervåge behandlingen af hoftenære frakturer. Overordnet giver det mening, men sammenhængen med klinisk praksis halter nogle steder, vurderer sygeplejerske Anne Lise Rasmussen fra Middelfart Sygehus.

Fag

Hukommelsestab skal plejes metodisk

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, der arbejder med patienter med kranietraumer. Artiklen er baseret på en litteratursøgning om posttraumatisk amnesi. Hovedbudskabet er, at en canadisk metode (GOAT) til vurdering af, om patienten befinder sig i PTA- fasen, sammen med en standardiseret pleje, hvor patienten kontinuerligt orienteres om tid, sted og egne data, formentlig kan afkorte perioden med amnesi.

Model for at lære praktisk sygepleje

Artiklen henvender sig til sygeplejestuderende og sygeplejersker med interesse for sygeplejestudiet. Hovedbudskabet er, at ord som håndelag og naturlige evner ikke er tilstrækkelige til at beskrive, hvad den studerende skal kunne i den praktiske sygepleje. I artiklen præsenteres en konkret model til at lære praktisk sygepleje.

Vejledning om rygestop kræver respekt for social baggrund

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, der skal rådgive om rygning. Hovedbudskabet er, at kortuddannede patienter lukker af i samtaler om rygning, når de oplever, at deres egne perspektiver på rygning ikke bliver hørt. Artiklen ud-springer af forfatterens undersøgelse i 2007, udarbejdet i regi af Kræftens Bekæmpelse.

Etablering af Mobilt Akut Team

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for etablering af et Mobilt Akut Team. Hovedbudskabet er, at et sådant team har til hoved-opgave at stabilisere den dårlige patient, men undervisning og vejledning af stamafdelingernes personale er en næsten lige så central del af teamets funktion. Artiklen udspringer fra Hvidovre Hospital.

Faglig information

Hel hud er sikker hud

Artiklen henvender sig til alle sygeplejersker med arbejde i klinisk praksis og deres ledere. Artiklen indeholder en præcisering af de anbefalinger for håndhygiejne, som er udarbejdet af det Centrale afsnit for Sygehushygiejne.

Kulturhåndbog som hjælp i ældreplejen

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for kulturformidling. Hovedbudskabet er, at en lokal kulturbog med oplysninger om kultur, højtider og traditioner er et godt redskab i ældreomsorgen, specielt for helt unge medarbejdere og medarbejdere af anden etnisk herkomst end dansk. Forfatteren blev med "Kulturhåndbogen" vinder af posterprisen på Demensdagene 2007.

I HVERT NUMMER

Kronik: Sygeplejens onde cirkel

Markedsideologien underminerer sundhedsvæsenet. Både patientgrupper og sundhedspersonale bliver spillet ud mod hinanden i konkurrence og effektivitet.

Tema: Arbejdsmiljø

Når lederen er talentløs

Bremseklods. Den dårlige leder belønner ikke personalet for deres indsats. Viser ikke, at hun værdsætter sine medarbejderes synspunkter. Afviser uden at være lydhør. Er ikke særlig synlig i afdelingen. Er ikke opmærksom på, hvordan personalet har det, om de f.eks. er ved at gå ned med stress. Favoriserer nogle frem for andre. Har ikke styr på regler og overenskomster. Glemmer at give faglig tilbagemelding.

Den jævnt dårlige leder

Personlighed tæller. Dårlig ledelse er en plage for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet. Der er brug for fokus på den form for ledelse, der motiverer og engagerer dig og dine kolleger.

Grib lederen i at gøre det rigtige

Ros og støt. Giv ikke op, det kan lade sig gøre at opdrage en dårlig leder til at blive bedre, eller løfte en chef fra midterfeltet til at blive fantastisk.