Sygeplejersken Årgang 2007 nr. 19

I dette nummer

Baggrund

På job: Specialist i at visitere demente borgere

Fagnørder. I Københavns Kommune er flere af visitatorerne specialister på hver deres fagområde. Derfor kommer kollegerne til Hanne Hein, hvis de har spørgsmål i forbindelse med demente borgere.

Sov godt

Søvnløs. Hver femte dansker lider jævnligt af søvnløshed. En stor del af problemerne kan afhjælpes med gode vaner frem for sløvende sovemedicin.

Fag

Tegn på, at døden nærmer sig

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som arbejder med demente plejehjemsbeboere. Hovedbudskabet er, at det er muligt at registrere tegn på, at døden nærmer sig hos en dement beboer, og dermed muligt at planlægge den sidste tid i samarbejde med beboerens pårørende.

Kollegial coaching - fra venindesnak til faglig udvikling

Artiklen henvender sig til afdelingssygeplejersker med interesse for coaching. Hovedbudskabet er, at kollegial coaching tilbyder en ramme, hvor det er muligt at få udviklet et sprog for ledelse. I artiklen defineres coaching ind i en sygeplejekontekst, og to afdelingssygeplejersker fra Vejle Sygehus fortæller om deres erfaringer med kollegial coaching.

Sønderjysk sygehusvæsen: Fra fattiggård til moderne sygehus

Artiklen henvender sig til historisk interesserede sygeplejersker. Den er baseret på forfatterens udforskning af lokalhistorien i Sønderjylland og beskriver udviklingen i sygehusvæsenet fra ca. 1864 til 1950. En efterfølgende artikel går tæt på besættelsestiden og udviklingen i sundhedsvæsenet efter 2. verdenskrig.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Tema om aggressive patienter

Dumme kælling

Aggressive patienter og pårørende udgør en stadig større udfordring på landets sygehuse. Danskerne er blevet et forvænt og utålmodigt folkefærd, og det er sygeplejerskerne nødt til at forholde sig til.

Offer for en voldsmand

Barskt job. På en travl dag i maj på skadestuen på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg blev sygeplejerske Ulla Olesen offer for et overfald.

Kom den aggressive patient i møde

Dæm op. Nogle gange rækker ord ikke, og patienten tyr til vold. Med de rigtige værktøjer og øvelse kan du som sygeplejerske dog ofte være med til at hindre, at en konflikt eskalerer og muligvis ender i vold.

Kan vi ikke kræve noget af patienten?

"Jeg synes, alle mennesker generelt har et ansvar for, at kommunikation og samarbejde kommer til at forløbe optimalt. Alle må gøre en indsats, det er bare ikke alle, der er lige godt klædt på til det," siger udviklingskonsulent Birgitte Bækgaard Brasch.

Før en ulykke rammer

Forebyggelse. I en tid, hvor landets skadestuer melder om et stigende antal aggressive og voldelige patienter, har de ingen voldsepisoder haft på skadestuen på Regionshospitalet Holstebro.

Tag hånd om alle hændelser

Beredskab, tak. Ikke én trussel eller voldepisode er for lille til at blive analyseret eller registreret. Det sikrer fokus på problemet, hvilket igen kan forebygge lignende, men også grovere episoder, siger arbejdsskadekonsulenter i Dansk Sygeplejeråd.

Tema om coaching

Coaching vinder indpas i sygeplejen

Målbevidst. Kommuner og sygehuse tilbyder i stigende grad coaching til deres ledende medarbejdere som støtte i deres lederrolle. Den spørgende tilgang til ledere, medarbejdere, patienter og pårørende vinder terræn i sygeplejen.