5 faglige minutter: D+årlig+led+else = arbejdssorg

Findes der arbejdsglæde, findes der også en modsætning i form af den tyngende apati, der opstår, når eller hvis ledelse fremtræder som en kombination af uarbejdsomhed, uengagerethed og alt muligt andet, der begynder med u.

En god kollega kører hver morgen klokken 7.11 med linje 29 ind mod byen for at komme på arbejde. Buschaufføren, som efterhånden kender min kollega, afslutter den tidlige morgenkontakt med et "god arbejdslyst," inden han igen klapper dørene i.

Men hvordan er det med den gode arbejdslyst, hvordan er det med arbejdsglæden? Jeg har spurgt mig for og kan konstatere, at svarene rummer en vis distance fra "Arbejdsglæde, det er, når jeg har fri" til "arbejdsglæde, det er penge og magt."

Googler man ordet, får man ikke færre end 173.000 hit. Så arbejdsglæde er der på en eller anden led nok af. Men der mangler en brik i puslespillet: Arbejdsglæde hænger sammen med ledelse.

Der er tryk på forlagenes udgivelser om ledelse og coaching. Et utal af titler omhandler variationer over begge emner, og det fremgår klart, at det ikke er småting, man skal kunne som leder. Ingen er naturligvis forpligtet ud over sine evner, men et krav til god ledelse er, at den praktiseres med kendskab til disse evner og dermed også deres begrænsninger. Vi stiller alle store krav til den arme sjæl, der har påtaget sig lederskabet, og ve hende, hvis hun ikke lever op til forventningerne.

"Omgivet af løgnere" hedder en af de nye bøger om ledelse. Titlen hentyder til det uomtvistelige faktum, at det hører til sjældenhederne, at en ansat er ærlig over for sin leder, før efterlønsbeviset eller et nyt ansættelsesbevis ligger trygt og godt i lommen.

Man bliver forhåbentlig ikke ansat som leder ved et tilfældigt match mellem egenskaber og arbejdsplads, men pga. evner, opfindsomhed og styrke.

Årsagen er indlysende: Dårlig ledelse giver arbejdssorg. Findes der arbejdsglæde, findes der også en modsætning i form af den tyngende apati, der opstår, når eller hvis ledelse fremtræder som en kombination af uarbejdsomhed, uengagerethed og alt muligt andet, der begynder med u.

Alvorlig arbejdssorg ramte mig og de øvrige ansatte ved Kommunehospitalet i København, da det i 1987 lukkede kort efter en omfattende og bekostelig renovering af dele af hospitalet. Fællesskabet bristede, gode kolleger blev spredt for alle vinde, og tristheden var enorm og gav sig udslag i ejendommelig opførsel, som jeg ikke vil afsløre her.

Arbejdssorg kan også opstå, når dygtig ledelse ophører. Måske fordi lederen rejser sin vej, måske fordi organisationen ændrer retning. Den gode stemning, de klare udmeldinger og den karismatiske person med den sunde psyke efterlader et savn, som det tager mindst et par efterfølgere at dulme.

God ledelse har for mig betydet et arbejdsmiljø præget af anerkendelse og nærvær i en fin balance med ansvar og autonomi til medarbejderen. God ledelse giver arbejdsglæde, fordi målene for arbejdet er fælles og vejen klar og tydelig. Er ledelse en mangelvare i dagligdagen, bliver gruppen, stor eller lille, homogen eller ej, vild. Det bliver grupper uden styring. De enkelte gruppemedlemmer beskytter deres egne privilegier, og anarkiet blomstrer. Det betyder, at de ressourcer, der er til rådighed, ikke bliver brugt fuldt og helt.

Det er de færreste, der smører et væg til væg-smil på, når de betræder arbejdspladsen. Mindre kan også gøre det, og for de mange ledende kvinder i sundhedssektoren er det f.eks. i orden at glæde sig over en ny undersøgelse, der netop har vist, at både mænd og kvinder foretrækker kvindelige ledere.

På den baggrund vil jeg ønske læseren god arbejdslyst. Ikke et hypermoderne udtryk, der bliver sms'et mange gange om dagen, men solidt og godt. Og det kan vel smitte af på arbejdsglæden.

 Klummen ”5 faglige minutter” er en personlig tekst, som gør rede for sit indhold ved hjælp af fortællinger, skrøner, citater m.m. En klummeskriver skal ikke følge almindelige journalistiske krav om saglig, objektiv gengivelse af kendsgerninger.

Emneord: 
Ledelse
Arbejdsmiljø