Apotekeren anviser sundhed

Sundhedsdag. Roskildes årlige sundhedsdag er blevet en institution med tusindvis af deltagere. Idémanden er lokal apoteker.

2007-24-01-2Foto: Morten Nielsen

Apotekerne har i århundreder haft en betydningsfuld position i bysamfundene. Alligevel er det nok ikke apotekere, de fleste nutidsdanskere først kommer i tanker om, når de skal nævne professionelle i sundhedspolitikkens forreste linje.

Men bor man i Roskilde, kan det forholde sig anderledes. Årsagen hedder Paul Bundgaard. Han er 64 år og apoteker på Roskilde Dom Apotek - det ene af byens to apoteker.

For 12 år siden var apotekeren for første gang initiativtageren til "Sundhedsdagen" i Roskilde. Sundhedsdagen har hovedkvarter på byens centrale plads Hestetorvet ved banegården og er blevet et tilløbsstykke. Det skønnes, at op mod 10.000 deltager i dagens mange aktiviteter og tilbud. Hvordan får man sådan en idé?

Paul Bundgaard: "Som gammel sygehus-apoteker er jeg vant til at samarbejde med læger og sygeplejersker, så jeg ved, hvor stor betydning samspillet mellem professionerne har, for at patienten bliver fulgt helt "til dørs," og der bliver taget hånd om patientens situation også efter behandling og pleje."

Apoteker Bundgaard fortæller, at han som formand for Danmarks Apotekerforening i en årrække indtil 2005 fik kontakt med rigtig mange ildsjæle inden for sundhed og forebyggelse.

Det samme gjorde han som præsident for de europæiske apotekere, via bestyrelsesarbejde i Dansk Røde Kors og desuden som medlem af flere patientforeninger.

Det er også baggrunden for, at patientforeningerne udgør grundstammen af frivillige medarbejdere bag Roskilde sundhedsdag. I 2007 bød dagen på over 40 forskellige stande på den centrale plads og et omfattende aktivitetsprogram i og omkring byen.

Tusinder deltog i motionsløb, cykelløb, stavgang, ældremotion, aktiviteter for børn, og der var indbudt til debatter om sundhed og sundhedspolitik i sundhedsdagens store telt, som var rejst lige uden for apotekets indgangsdør. Det hele ledsagedes af glade toner fra byens garde og jazzorkestre. Løbspræmier og en sundhedspris på 20.000 kr. var sponsoreret af private bidragydere. Sundhed blev formidlet med fest og farver.

"Det, der altid har interesseret mig, er forebyggelse. Derfor var det fantastisk, da jeg fik mulighed for at få de professionelle og ildsjælene uden for sygehusene til at spille sammen.

Rygraden i forebyggelse er information, og sundhed skal være spændende," siger apotekeren.

Han lægger stor vægt på, at planlægningen af sundhedsdagen siden 1999 er foregået som et samspil mellem apoteket, de professionelle sundhedsgrupper og de politiske beslutningstagere. Derfor opstod ønsket om et samspil med de lokale politikere hurtigt. Det vil sige daværende Roskilde Amt og Roskilde Kommune. Kommunen som ansvarlig for hjemmepleje og plejehjem og amtet (nu Region Sjælland) som ansvarlig for sygehusvæsenet og aftalepart med de praktiserende læger.

"Vi har haft et fabelagtigt godt samarbejde med politikerne, og jeg er godt tilfreds med, at sundhedsdagens temaer har ændret sig i en mere sundhedspolitisk retning: Hvad bruger vi de offentlige midler til, hvordan skal ældreplejen være, og hvordan skaber vi den bedste forebyggelse?" spørger Paul Bundgaard og tilføjer:

"Jeg synes, det er spændende, at vi har et fagligt udgangspunkt, men politikken skal også med for at få et frugtbart samarbejde med beslutningstagerne."

Sundhed i hverdagen

Årets tema for sundhedsdagen var "Sundhed i hverdagen." Med temaet var der sat fokus på, hvordan vi i fællesskab understøtter sundheden: Hvordan bliver hverdagen eksempelvis lidt sundere og bedre for gamle fru Jensen?

"Sundhed er ikke kun et passivt offentligt ansvar, men også den enkeltes ansvar," siger Paul Bundgaard: "Det er vigtigt at få dem, der har problemer, til at bearbejde problemerne selv."

Løftede pegefingre duer ikke som pædagogisk virkemiddel, fastslår Paul Bundgaard: "Vi skal ikke være revsere, men anvisere til større sundhed," siger han.

Folkene bag sundhedsdagen bistår også gerne patientforeningerne med at gøre formidlingen af deres viden endnu mere interessant for offentligheden.

Efterhånden tæller den frivillige medarbejderskare bag Roskilde sundhedsdag op mod 200 personer, både før og på selve dagen. Paul Bundgaard er glad for, at det er lykkedes at engagere så mange i det fælles projekt, og han er især glad for, at man har opnået en positiv synergi med kommune og region. Sundhedsdagens budget er på 200.000 kr., hvoraf en stor del kommer fra private sponsorer.

FAGLIGT FYRTÅRN 

De har gejst, viden og deres meningers mod. De er faglige fyrtårne. Sygeplejersken interviewer personligheder, der sætter deres præg på det danske sundhedsvæsen. 

ROSKILDES SUNDHEDSDAG 

Det var i år 12. gang, Roskilde holdt sundhedsdag, og 9. gang, at sundhedspolitikkens lokale politiske aktører var medarrangører. Roskilde Amtskommune er fra i år blevet til Region Sjælland, som rækker langt uden for domkirkebyens kommunale grænser.

Sundhedsdagen finder sted den sidste lørdag i august. De flere end 40 boder er bemandet af patientforeninger, sygdomsbekæmpende foreninger og andre, der har noget at byde på som inspiration til sundhed og livskvalitet. Arrangementerne omfatter blandt andet et sundhedsløb på 2 eller 5 km og et 25 km langt cykelløb.  

Emneord: 
Forebyggelse