Fokus flyttes fra de alvorligt syge

"Privathospitalerne tager de bedste patienter, og de har ikke noget ansvar for hverken forskning eller uddannelse", siger Connie Kruckow.

2007-21-01-2Connie Kruckow, formand for Dansk Sygeplejeråd. Foto: Søren Svendsen

Har privathospitalerne været en gevinst for sundhedsvæsenet?

"Dansk Sygeplejeråd har den grundholdning, at langt størstedelen af det danske sygehusvæsen skal være offentligt styret, finansieret, drevet og kontrolleret. Det er hele forudsætningen for åbenhed, sammenhæng i patientforløbet og langsigtet prioritering af ressourcerne, og det er også en forudsætning for at mindske den sociale ulighed i sundhed.

Privathospitalerne tager de bedste patienter, og de har ikke noget ansvar for hverken forskning eller uddannelse.

På nogle områder har indførelsen af privathospitaler været en fordel. De har været med til at øge aktiviteten og nedbringe ventelisterne. Det er DSRs grundopfattelse, at hvis den politiske vilje havde været til stede, kunne de offentlige hospitaler have opnået den samme gevinst."

Tror du, privatiseringen vil fortsætte?
"Alt afhænger selvfølgelig af, hvilken regering der kommer til at sidde.

Regeringen har skruet på nogle håndtag, som går i retning af, at man vil have mere og mere over i det private, og jeg tror, den tendens vil fortsætte. I forhold til sygeplejersker, der arbejder i det private, går vi benhårdt efter at skaffe de bedste løn- og arbejdsforhold.

Men vi mener, at regeringens nye en måneds ventetidsgaranti er et ideologisk tiltag for at fremme privathospitalerne. Der er ingen faglig begrundelse for, at patienter kun skal vente én måned for at blive behandlet for brok. Og garantien flytter fokus fra de alvorlige og livstruende sygdomme på f.eks. de medicinske afdelinger."

Emneord: 
Politik