Ventelisteknuseren i Brædstrup

Hybrid-klinikken. Friklinikken i Brædstrup er en af det offentliges spydspidser i konkurrencen med privathospitalerne. Klinikken producerer nyopererede patienter på samlebånd og sparer det offentlige patienthenvisninger til privathospitaler.

2007-22-01-2Friklinikken ligger på 2. etage i det offentlige sygehus i Brædstrup. Men derudover er der en verden til forskel mellem friklinikken og resten af sygehuset. Foto: Søren Holm

"Sidste lørdag steriliserede to læger 40 mandlige patienter på én dag. Det kan lyde som samlebåndsarbejde, men sådan oplever patienterne det jo heldigvis ikke," fortæller sygeplejerske Jytte Thuesen.

Hun er en af de sygeplejersker, der har været med fra starten i 2002, hvor Friklinikken i Brædstrup blev oprettet med det formål at afhjælpe flaskehalse på de offentlige hospitaler i Midtjylland og Region Syd.
Med den nye ventetidsgaranti indså politikerne hurtigt, at de var nødt til at sende mange patienter videre til behandling på privatklinikker. Og med patienterne forsvandt penge, som sygehusene dybest set gerne selv ville beholde.

"Derfor besluttede Vejle Amt at oprette en klinik inden for det offentlige, der skulle fungere med en høj fleksibilitet og hjælpe med at nå operationerne inden for to måneder. Håbet var dengang, at klinikken skulle gøre det lidt bedre," fortæller Dorte Rønfeldt Poulsen, der er afdelingssygeplejerske med overordnet ansvar for klinikken.

Færre patienter ud i det private

Og klinikkens resultater taler sit eget tydelige sprog. Friklinikken har gjort det lidt bedre end forventet. Siden sin start er klinikken blevet en del af De Vestdanske Friklinikker, og antallet af ansatte er vokset fra 20 til 80, opgjort i årsværk. I 2002 passerede 5.000 patienter med åreknuder, sterilisationsbehov, brok og ortopædkirurgiske problemer gennem klinikken, og sidste år var antallet steget til 6.000 patienter.

"Det, at vi har oprettet De Vestdanske Fri-klinikker, har gjort, at der bliver visiteret færre patienter til privathospitaler fra Region Syddanmark," siger Jesper Pedersen, fuldmægtig i sundhedsstaben i Region Syddanmark, der har sekretariatsfunktion for De Vestdanske Friklinikker.

Det stigende antal patienter, der behandles på Friklinikken i Brædstrup, kommer også de ansatte til gode. Stort set hver eneste måned får klinikkens ansatte udbetalt en kontant bonus for de ekstra patienter, der er kørt igennem operationsstuerne - et beløb, der årligt løber op i 28.000-30.000 kr. før skat for sygeplejerskerne.

2007-23-01-2

Aksel Bomberg, der er én af klinikkens fastansatte læger, værdsætter arbejds-vilkårene og lønnen på Friklinikken.

Kvadratisk, praktisk, godt

Reservelæge Anders Gregersen er en af de læger, der bruger et par fridage om måneden på at sterilisere mænd på stribe i Brædstrup. Til hverdag har han et fuldtidsjob på Aalborg Sygehus, som han er rigtig godt tilfreds med. Men Gregersen nyder at komme og arbejde på friklinikken - ikke alene pga. af hyren på 500-550 kr. i timen, hvilket svarer til 150-200 kr. mere i timen, end lægerne får på et almindeligt offentligt sygehus.

"Her er alt veltilrettelagt. Det er dygtigt personale, og patienterne er glade og tilfredse. Alt er klart, når jeg kommer. Jeg ved, hvad jeg skal, og man bliver ikke forstyrret af akut-opkald og den slags," siger Anders Gregersen, der på denne dag har godt 20 operationer, som skal overstås.

Bortset fra tre fastansatte læger og de faste sygeplejersker kører klinikken udelukkende med læger, der som Anders Gregersen bruger fritiden på at arbejde her. Aksel Bomberg, der er én af klinikkens fastansatte læger, synes, at jobbet på Friklinikken er en god mellemting mellem at være ansat på et traditionelt offentligt sygehus og et privathospital.

"Jeg får mere i løn end på det offentlige sygehus, og jeg skal ikke arbejde om natten eller i weekenderne. Men jeg har ikke lyst til at arbejde i det private. Jeg kender mange gode og dygtige kollegaer, der har startet privat. Der er det pengene, der kommer i første række, og hvis alt går op i kroner og øre, så kan man blive fristet til at springe over, hvor det er nemmest," siger han.

2007-22-02-3Friklinikken er en dagklinik, så patienterne checker hurtigt ind og hurtigt ud.

Ingen patienter skælder ud

Også sygeplejerskerne er glade for at arbejde på Friklinikken, hvor arbejdet er organiseret anderledes end på en almindelig sygehusafdeling.

"Vi kan både arbejde på opvågning, på operationsstuen, på øjenklinikken og ved skranken. Det gør arbejdet mere varieret, og desuden ved man, hvad der foregår i de andre dele af klinikken. Det giver også mere respekt for hinandens arbejde.

Man forstår problemerne og kan hjælpe og afløse hinanden, og det er en kæmpe fordel," siger sygeplejerske Jytte Thuesen, der er 60 år og tidligere har arbejdet på en narkoseafdeling og skadestuen i Horsens.

"På skadestuen kunne man godt blive skældt ud af patienterne. Det er en stor kontrast til stemningen her på klinikken, hvor vi får mange positive tilbagemeldinger fra patienterne, der skriver til os. Det er dejligt," siger Jytte Thuesen. 

FAKTA OM DE VESTDANSKE FRIKLINIKKER

Friklinikken i Brædstrup er en del af De Vestdanske Friklinikker, som desuden består af en klinik i Give.

Det er en dagklinik, der tager imod patienter, som oftest er henvist af regionernes patientrådgivere, der kan se, at de offentlige sygehuse ikke kan nå at operere inden for ventetidsgarantien.

Friklinikken åbnede den 1. februar 2002 og blev oprettet af det daværende Vejle Amt. I dag er den ejet af Region Midtjylland og Region Syd i fællesskab.

En stor del af operationerne er fjernelse af åreknuder, hvor der i starten af september 2007 var en ventetid på 52 uger til ambulant behandling på Rigshospitalet og blot seks ugers ventetid på De Vestdanske Friklinikker.

Flere spørgeskemaundersøgelser og audit blandt patienterne viser, at tilfredsheden med behandling på Friklinikken er høj. Friklinikken modtager ikke akutte patienter og har heller ikke forsknings- eller undervisningspligt.

Emneord: 
Politik