Sygeplejersken Årgang 2007 nr. 6

I dette nummer

Baggrund

På job: Dialyse i soveværelset

Hjemmesygehusopgaver. Hjemmesygeplejersker i Århus Kommune har fået nye opgaver i de senere år. Dialyse, parenteral ernæring og andre former for behandling, der normalt hører til på sygehusene.

Hold huden sund

Udtørring. Hyppig håndvask udtørrer huden. Nye anbefalinger er, at man skåner hænderne ved at desinficere med sprit i de tilfælde, hvor vand og sæbe ikke er nødvendigt.

Alkoholikere mødes af fordomme

Kold tyrker. Alkoholisme er en kronisk sygdom, men patienterne bliver ofte nægtet hjælp eller får en alt for ringe behandling, fordi sygdommen har lav prestige blandt læger og sygeplejersker. Der mangler viden om abstinensbehandling, mener klinisk oversygeplejerske Marianne Gunst-Møller.

Fag

Effekt af patientundervisning

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for patientundervisning. Den er baseret på en undersøgelse af, om undervisning af patienter, der skal have indsat en kunstig hofte, har effekt. Hovedbudskabet er, at undervisning bør være forankret i en teoretisk ramme.

Børn er aldrig eneansvarlige for deres overvægt

Artiklen henvender sig til sundhedsplejersker. Hovedbudskabet er, at børn på ingen måde er eneansvarlige for deres overvægt. Sundhedsplejerskens vigtigste værktøj i sundhedsvejledning af barnet er at medinddrage barnets egen oplevelse af overvægt. Artiklen er udarbejdet på baggrund af forfatterens bachelorprojekt.

Kvantespring i sundhedsplejen

Artiklen henvender sig til sundhedsplejersker med interesse for tidlig indsats til familier med sociale og psykiske problemer. Hovedbudskabet er, at for stærket og kontinuerlig indsats er værdifuld for de berørte familier. Artiklen er baseret på evaluering af et konkret projekt fra Helsingør Kommune.

Faglig information

Sygepleje og seksualitet hos mennesker med en kronisk sygdom

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, hvor patienters eller brugeres kroniske sygdom medfører behov for rådgivning i forhold til seksualitet. Hovedbudskabet er, at emnet fortsat er omgærdet af blufærdighed fra sygeplejerskernes side, og at sygeplejersker mangler viden om emnet. Artiklen udspringer af forfatternes bachelorprojekt.

Hændelser i klasseværelset

Artiklen henvender sig til undervisende sygeplejersker med interesse for, hvad der foregår i klasserummet. Den er baseret på et studie af klasseundervisningen på Sygeplejeskolen i Århus, og hovedbudskabet er, at undervisningen her er præget af interaktive helklassesamtaler.

Sygeplejersker bag hjemmeside om peritonealdialyse

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for peritonealdialyse og sygeplejersker med interesse for etablering af sygeplejefaglige hjemmesider. Hovedbudskabet er, at et velfungerende samarbejde mellem sygeplejersker, teknikere, kommunikationsmedarbejdere og andre sundhedsfagligt uddannede kan resultere i en brugerrettet hjemmeside.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Skyd en offentligt ansat

Det er muligt, at politikerne ikke er meget for arbejdsgiverens rolle, men de bliver nødt til at vedkende sig ansvar for dit arbejdsmiljø. Hvis de ellers vil have resultater.

Tema: Sex på skemaet

Resultater af undersøgelsen

"Sygeplejersken" har i samarbejde med analyseinstituttet Analyse Danmark undersøgt sygeplejerskers holdning til at tale med patienterne om sex.

Bryd tabuet - tal om sex

Spot på seksualitet. En invitation til en temaaften med overskriften "Seksualitet - det sidste tabu i sygeplejen" ramte redaktionens skrivebord. Det blev anledningen til, at vi besluttede at se nærmere på det emne.

Sæt seksualiteten på din professionelle dagsorden

Tillad det. Som sygeplejerske skal du hverken agere sexolog eller gå på kompromis med dine egne grænser for at tale seksualitet med patienterne. Start med at beslutte dine egne grænser sprogligt og personligt.

Skal - skal ikke

I undersøgelsen fra Analyse Danmark havde de adspurgte sygeplejersker mulighed for helt anonymt at angive en årsag til, at de ofte talte med patienterne om sex, og en årsag til, at de ikke talte med patienterne om sex. Her er et par udvalgte anonyme svar.

Patienterne har ret til information

Seksualitet og smerter. Palliative patienter og patienter med stærke kroniske smerter har ret til som minimum at blive informeret om evt. seksuelle komplikationer i forbindelse med sygdom og medicinering. Det mener personalet på Palliativ Enhed på Roskilde Sygehus.