Bryd tabuet - tal om sex

Spot på seksualitet. En invitation til en temaaften med overskriften "Seksualitet - det sidste tabu i sygeplejen" ramte redaktionens skrivebord. Det blev anledningen til, at vi besluttede at se nærmere på det emne.

SY-2007-06-22a
Foto: Søren Svendsen

Er patienternes seksualitet et tabu blandt sygeplejersker? Føler sygeplejersker sig mon delt mellem blufærdighed og viljen til at hjælpe?

Vi igangsatte en spørgeskemaundersøgelse, der kan beskrives som en slags temperaturmåling af sygeplejerskers håndtering af patienternes seksualitet anno 2007.

Undersøgelsen viser bl.a., at rigtig mange af sygeplejerskerne har svært ved at tale med patienterne om seksualitet. På den ene side mener mere end 80 pct., at det er relevant at tale med patienter om sex. Men samtidig mener halvdelen, at det er et tabu, ligesom mere end halvdelen af de adspurgte sygeplejersker svarer, at de aldrig eller sjældent taler med patienterne om seksualitet.

I fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning mener flere eksperter, at det er en sygeplejefaglig pligt at tale med patienterne om seksualitet. Derfor sætter Sygeplejersken i de følgende artikler sex på skemaet.

Klik på billedet for større visning.

SY-2007-06-22c

Emneord: 
Seksualitet