Sygeplejersken Årgang 2008 nr. 10

I dette nummer

Baggrund

Fag

Litteratursøgning i praksis - begreber, strategier og modeller

Artiklen henvender sig til sygeplejersker eller studerende, som skal i gang med en afhandling eller et forskningsprojekt. Den beskriver litteratur-søgning fra a til z med eksempler på de faser, man skal igennem for at få et ordentligt resultat. Artiklen forbinder litteratursøgning med udviklingen af en opgaves problemstilling og med den indledende læsning af litteraturen. Artiklen er baseret på forfatternes arbejde med litteratursøgning.

Principper for neurorehabiliterende sygepleje

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som arbejder med patienter med erhvervede hjerneskader. Den beskriver rehabilitering af disse patienter, sådan som den foregår på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Hovedbudskabet er, at neurorehabiliterende sygepleje kræver specialviden.

Patient i egen afdeling

Artiklen henvender sig til alle sygeplejersker. Hovedbudskabet er, at når professionelle oplever på egen krop, hvad det vil sige at være patient eller pårørende i egen afdeling, bringes følelser i spil, hvilket skaber en anderledes lyst og motivation til at ændre egen praksis. Artiklen udspringer af en workshop for personalet fra børneafdelingerne på Sønderborg og Kolding Sygehuse.

Recovery hos sindslidende - evaluering af en metode

Artiklen er den anden i en serie på to om recovery hos mennesker med en sindslidelse. Denne artikel præsenterer resultater fra en evalueringsundersøgelse i distriktspsykiatrien i Lyngby- Tårbæk og Søllerød Kommuner, hvor brugerne, deres pårørende og samarbejdspartnere har vurderet, om ressourcegruppemøder ud fra en recoveryorienteret referenceramme virker efter hensigten.

Faglig information

Poster som pædagogisk redskab i sygeplejerskeuddannelsen

Artiklen henvender sig til undervisere og beskriver et projekt, hvor formidling vha. postere er blevet en del af pædagogisk praksis. Projektet har bredt sig til sygeplejeskoler i Norden og skal i efteråret 2008 afprøves i praksis på et fællesnordisk intensivt kursus i sundhedsfremme og forebyggelse i København.

I HVERT NUMMER

Tema om angst

Angsten kan være din ven

Stop op. Søvnløs. Kortluntet. Hjertebanken. Tankemylder. Ondt i maven. Du vil måske helst være fri for hverdagsangstens signaler, men hvis du i stedet vælger at lytte til dem, kan din angst hjælpe dig til at træffe de rette valg.

Ved at konfrontere angsten kan man overvinde den

Hjertebanken. Sonja Spodek var næsten seks år undervejs i sygeplejerskeuddannelsen. Hun gik i stå i et praktikforløb, fordi hun fik hjertebanken og begyndte at svede, når vejlederen var i nærheden. Hun måtte igennem fire forsøg og flere omgange psykoterapi, før det lykkedes, men i dag har hun lært at overvinde sin angst.

Kvinder er mest udsatte for angst

Dobbelt risiko. Forældre skal støtte deres piger i at turde håndtere farlige situationer i barndommen. På den måde kan man ruste dem til at overvinde angst senere i livet, mener psykiater Karin Garde.

Tema om nødberedskab

Det koster kræfter at konflikte

De tre første uger. På Amager Hospital har de konfliktende sygeplejersker stadig masser af mod på at strejke. Patienterne klager heller ikke, men når alt kommer til alt, så de fleste nok gerne, at konflikten snart var slut.

Tema om patientsikkerhed

Det gode medicinrum

Den rette dosis. Når patienter bliver fejlmedicineret, sker fejlen ofte i medicinrummet. Gode fysiske rammer spiller en stor rolle i forebyggelsen, derfor har Intensiv Afsnit N1, Regionshospitalet Silkeborg, bygget et helt nyt medicinrum.

Sådan gjorde de i Silkeborg

Det nye medicinrum på Intensiv Afsnit N1 er blevet til i et samarbejde mellem afdelingssygeplejerske Karen Meldgaard, et par medarbejdere og Regionshospitalet Silkeborgs farmaceut og håndværkere.

Lad kollegerne dispensere i ro

Sschh. De fysiske rammer kan være nok så gode - har man ikke en god arbejdskultur i medicinrummet, er man lige vidt.