Det gode medicinrum

Den rette dosis. Når patienter bliver fejlmedicineret, sker fejlen ofte i medicinrummet. Gode fysiske rammer spiller en stor rolle i forebyggelsen, derfor har Intensiv Afsnit N1, Regionshospitalet Silkeborg, bygget et helt nyt medicinrum.

SY-2088-10-44a
Afdelingssygeplejerske Karen Meldgaard ønskede kun 40 cm dybe borde, så ingen gulvplads gik til spilde. Håndværkerne var uenige med hende, men hun stod fast. Der er lige præcis plads til en pc-skærm og et tastatur, og sygeplejerskerne har stadig masser af bordplads. På billedet ses sygeplejerskerne Lene Møller og Esben Stræde. Foto: Thomas Søndergaard

Fejlmedicinering skyldes ikke altid fejl i ordinationerne, dispensering og uddeling er også processer, der skal sikres mod fejl. Og korrekt dispensering kræver ro, overblik og god plads - det har Intensiv Afsnit N1, Regionshospitalet Silkeborg taget konsekvensen af.

Her indviede sygeplejerskerne i oktober 2007 et helt nyt, lyst, rummeligt og tempereret medicinrum til erstatning for det gamle, som var alt for lille og lå ret forstyrret, fortæller afdelingssygeplejerske Karen Meldgaard. "Det gamle rum var højst seks kvadratmeter stort med et lille bitte arbejdsbord, selvom vi er en meget travl afdeling, hvor der nogle gange kan stå op til fem personer i medicinrummet på én gang.

Derudover lå det i forlængelse af et af vores kontorer. Døren kunne lukkes, men sygeplejerskerne blev alligevel ofte generet af den megen trafik og støj," siger Karen Meldgaard.

Afsnit N1 har fælles medicinrum med Akut Medicinsk Modtageafsnit, der ligger ved siden af, og et nyt medicinrum havde stået på ønskesedlen længe. De to afsnit behandler næsten alle patientgrupper og skal derfor have stort set al slags medicin på lager. Det fylder, og gang på gang afslørede arbejdspladsvurderingerne utilfredshed med det gamle medicinrum.

Den trange plads stressede folk, og risikoen for fejl var store, da man ofte stod så tæt, at man skulle koncentrere sig om ikke at støde ind i hinanden, fortæller sygeplejerske og kursus- og specialeansvarlig på Intensiv Afsnit N1, Esben Stræde.

"Det var meget stressende, og risikoen for at vælte medicinglas eller stikke sig selv var ret stor," siger Esben Stræde, der én gang selv kom galt af sted med en ren kanyle i det gamle medicinrum. "Men ellers er der ikke sket fejl," pointerer han.

Stress forsvundet

Begejstringen var derfor stor, da afdelingen fik mulighed for at lave et nyt medicinrum i et tidligere kontor. Rummet er over dobbelt så stort som det gamle.

Med sine hvide vægge, masser af bordplads, overskuelige skuffer, lige og skrå hylder samt vinduer, der trods skærmede ruder lader masser af dagslys komme ind, lever det nye medicinrum op til alle de tænkelige krav og retningslinjer, der findes til medicinrum.

Men vigtigst af alt, det opfylder sygeplejerskernes behov, og det giver glade og tilfredse medarbejdere og større patientsikkerhed.

"Jeg kan mærke, at jeg har mere ro til at dispensere medicin nu. Det roder ikke, og her er lyst og lækkert. Tidligere blandede vi ofte medicinen inde på stuerne, men det gør ingen nu, selv om medicinrummet ligger lidt længere væk," siger Esben Stræde.

Det nye rum ligger altså mere isoleret end det gamle og er udstyret med en automatisk glasskydedør, som medvirker til, at kollegerne lader hinanden være, når de er i medicinrummet.

"Det kan føles helt afstressende. Det er nogle gange et pusterum at gå i medicinrummet, man bliver ikke forstyrret af kolleger på samme måde som i det gamle, hvor døren nogle gange stod åben.

Vi er meget kollegiale og elsker at tale sammen, men ser man sin kollega stå inde i medicinrummet i dag, lader man hende lige blive færdig," siger Esben Stræde.  

GODE RÅD FRA SILKEBORG
  • Søg inspiration, besøg velfungerende medicinrum på afdelinger, der ligner jeres.
  • Lad idéerne få frit løb, kan man ikke købe det ønskede element, kan håndværkerne måske lave det.
  • Lad nogle få personer styre projektet, og lad eksperter på tværs af faggrupper indgå i planlægningsfasen, f.eks. sygehusets farmaceuter/farmakonomer, der ved, hvordan medicin skal opbevares.
  • Evaluér det nye medicinrum, når det har fungeret nogle måneder. Lad alle brugere komme til orde. Ret det til, der er muligt, og forklar hvorfor noget evt. er umuligt at lave anderledes. I Silkeborg har der ikke været en eneste klage fra medarbejderne efterfølgende.
Emneord: 
Patientsikkerhed
Medicinhåndtering