Det koster kræfter at konflikte

De tre første uger. På Amager Hospital har de konfliktende sygeplejersker stadig masser af mod på at strejke. Patienterne klager heller ikke, men når alt kommer til alt, så de fleste nok gerne, at konflikten snart var slut.

 

1008-33-01-2Tillidsrepræsentant Randi Andersen aner en smule konflikt-træthed blandt kollegerne, men der er ingen, der giver op. Foto: Christoffer Regild.

De konfliktende sygeplejersker på Amager Hospital har endnu ikke fået nok, selvom konflikten er på vej ind i sin fjerde uge, fortæller Randi Andersen, der er anæstesisygeplejerske og tillidsrepræsentant på bl.a. operationsafdeling OP1, sammedagskirurgisk afsnit og Urologisk ambulatorium.

"Kampgejsten er stadig høj, og vi har f.eks. i mit lille område fået samlet flere hundreder underskrifter ind til støtte for Sundhedskartellets krav om ligeløn," siger hun.

Under konflikten har sygeplejerskerne løbende holdt møder i kirkesalen på Hans Bogbinders Allé.

"Omkring 50 sygeplejersker møder op hver gang, og der er stor tilslutning til de mange arrangementer, f.eks. det daglige fremmøde i Folketinget og på Rådhuspladsen i forbindelse med tv-programmet Aftenshowet. Og det er med til at give et stort sammenhold sygeplejerskerne imellem," siger Randi Andersen.

"Generelt er der stadig opbakning til konflikten blandt patienterne, også i Urologisk ambulatorium, som aflyser aftaler fire dage frem. Lægerne er dog begyndt at sige, at nogle af de ambulatoriepatienter, der har ventet i tre uger, ikke kan vente længere. Derfor har Dansk Sygeplejeråd netop genforhandlet nødberedskabet, og de patienter bliver nu sat på operationsprogrammet med en tydelig indikation af, hvorfor de skal tages i en konfliktperiode. Om nødvendigt udvider vi nødberedskabet, det afgør vi fra dag til dag," siger tillidsrepræsentanten, som dog er begyndt at ane en smule konflikt-træthed især blandt de sygeplejersker, som er undtaget konflikten.

"De andre gange vi har været i konflikt, har man som regel kun udtaget anæstesi- eller operationssygeplejerskerne, og her har vi ofte følt, at det kun var os, der havde en konflikt. Vi manglede opbakning fra sygeplejerskerne på sengeafdelingerne. Nu er alle jo udtaget, men mange er så igen blevet undtaget og arbejder som vanligt. De er pressede og deltager ikke meget i aktiviteter, og så får de ikke del i det sammenhold, vi, der er i konflikt, har. Og de er nok lidt mere tilbøjelige til at håbe, at konflikten snart holder op, og vi får de 15 pct. og en ligelønskommission. Det håber vi nok alle sammen, men vi giver ikke op, selvom det koster rigtig mange kræfter at konflikte," siger Randi Andersen.
 

Tema: Nødberedskab   

Under konflikten klarede nødberedskaberne de daglige opgaver hos borgere og patienter. Læs, hvordan to forskellige arbejdspladser oplevede den 2 måneder lange konflikt.