Konflikten er blevet dagligdag

De tre første uger. Sygeplejerskerne i Silkeborg glæder sig efterhånden til hverdagen, men de giver ikke op.

SY-2008-10-32konfliktEfterhånden som flere borgere er blevet taget ind i nødberedskabet, har fællestillidsrepræsentant Lis Betzer og hendes kolleger sværere ved at se forskel på hverdag og strejke. Foto: Søren Holm

Efter tre ugers strejke glæder fællestillidsrepræsentant Lis Betzer, Silkeborg Kommune, sig til den dag, hun igen får tid til at komme ud til sine klienter.

"Vi fortsætter. Men lad os håbe, det snart bliver hverdag igen," siger hun.

Ikke fordi der er problemer med at få strejken og nødberedskabet til at køre, nærmest tværtimod. Nødberedskabet fungerer i alle distrikter, så hele hjemmesygeplejen er stadig med i konflikten. Men efterhånden har det været nødvendigt at tage mange flere borgere ind i nødberedskabet, i hvert fald for en kort periode, og på den måde er det blevet svært at se forskel på hverdag og strejke.

"Så vi er ved at gå lidt døde i det," siger Lis Betzer. "Og det gælder også lægerne, som har haft meget travlt under strejken. Men det er utroligt, så godt mange ældre har klaret sig med hjælp fra naboer og pårørende."

Sygeplejerskerne i Silkeborg er nu ikke blevet mere strejketrætte, end at der stadig møder et par hundrede sygeplejersker hver dag i medborgerhuset i Lunden, hvor Dansk Sygeplejeråd har lejet lokaler under konflikten. Herfra bliver der løbende planlagt aktiviteter som deltagelse i byrådsmøder, underskriftsindsamling på torvet m.m.

Og når strejken en dag er slut, har den - uanset resultatet - givet nogle gevinster på hjemmefronten. Hjemmesygeplejersker, der normalt sidder i hver sit distrikt, har lært hinanden at kende, og samarbejdet med FOA's medlemmer er blevet styrket.

Da FOA gik med i strejken, gav det i første omgang problemer på plejehjemmene, hvor sygeplejerskerne normalt går meget med i plejen. Det blev nødvendigt at inddrage FOA og DSR i en forhandling om, hvad der var strejkeramt, men problemerne blev løst i god forståelse.

Endnu et eksempel på det gode samarbejde, Lis Betzer har oplevet med TR-kollegerne fra FOA under konflikten.

"Vi har stadig et fantastisk samarbejde til alle sider, også med ledelsen." 

Tema: Nødberedskab   

Under konflikten klarede nødberedskaberne de daglige opgaver hos borgere og patienter. Læs, hvordan to forskellige arbejdspladser oplevede den 2 måneder lange konflikt.