Poster som pædagogisk redskab i sygeplejerskeuddannelsen

Artiklen henvender sig til undervisere og beskriver et projekt, hvor formidling vha. postere er blevet en del af pædagogisk praksis. Projektet har bredt sig til sygeplejeskoler i Norden og skal i efteråret 2008 afprøves i praksis på et fællesnordisk intensivt kursus i sundhedsfremme og forebyggelse i København.

Som undervisere har vi gode erfaringer med, at de studerende anvender postere som redskab til formidling af viden. Posterne bruges som udgangspunkt for en mundtlig formidling af faglige perspektiver til de øvrige studerende. Formålet med formidling ved hjælp af en poster i undervisningen er, at de studerende tvinges til at sortere, organisere og vurdere de informationer, de skal formidle. På den måde prioriterer vi, at de studerende har tid til at analysere og reflektere over indholdet i deres faglige materiale. De studerende skal kunne præsentere de væsentligste dele af deres budskab på en enkelt side frem for at udarbejde tidskrævende, skriftlige opgaver.

Selve udformningen af posteren er inspireret af de faglige postere, som ofte anvendes ved sygeplejefaglige konferencer. Fremstillingen af posteren foregår ved hjælp af computer. De studerende arbejder med computeren som et kreativt redskab, da de ud over at fokusere på det faglige indhold i posteren også arbejder med posterens æstetiske udformning og visuelle virkemidler. Vores undervisning i formidling vha. poster er særlig aktuel på 5. semester, hvor de studerende arbejder med sygeplejerskens rolle i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Sygeplejersken har en nøgleposition i den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, så øget fokus på hendes evne til at formidle har særlig relevans her.

Nordisk samarbejde

I kraft af vores erfaringer med postere i undervisningen indgik vi i 2006 i et nordisk samarbejde med henblik på at udarbejde et intensivt program i sundhedsfremmende og forebyggende sygepleje i Norden. Formålet med samarbejdet er, at det skal tjene til gensidig inspiration i tilrettelæggelse af undervisning i sygeplejerskeuddannelsen samt bidrage til undervisernes faglige udvikling. I det nordiske samarbejde sigtes der mod en systematisk udvikling og spredning af innovative produkter og processer i uddannelsen, hvor erfaringer vedrørende best practice i tilrettelæggelsen af undervisningen bliver inddraget.

Vores pædagogiske tilgang har vakt stor interesse blandt vores nordiske samarbejdspartnere. De har bedt om vores oplægsmateriale samt eksempler på de postere, de studerende har udarbejdet. Flere af de nordiske undervisere har nu, med stor succes, inddraget formidling vha. poster i deres egen undervisning i sundhedsfremme og forebyggelse. Også deres studerende vurderer posteren som et meget velegnet, konkret og brugbart værktøj med potentiale i, også på sigt, når de studerende er blevet sygeplejersker. Vi er derfor blevet opfordret til at udarbejde mere undervisningsmateriale om formidling vha. poster.

Vi er nu en del af en projektgruppe, som søger midler til en flerårig aftale. Projektet sigter mod en undersøgelse af fagligt indhold og pædagogisk tilrettelæggelse i forhold til de studerendes læring på det sundhedsfremmende og forebyggende felt. Planen er, at projektet skal bidrage til udvikling af nordiske underviseres pædagogiske kompetencer på området. Projektet tager afsæt i det nordiske intensive kursus i sundhedsfremme og forebyggelse, der skal afholdes for første gang i København i efteråret 2008.

Her skal studerende afslutte ugen med fremlæggelse ved hjælp af en poster. Vi afventer spændt evalueringen, som skal vise, om posteren også er velegnet i et tværkulturelt læringsrum.

Bettan Bagger er lektor, og Hélène Kelly er adjunkt ved Professionshøjskolen Sjælland University College, sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing Falster og Næstved.

Emneord: 
Forebyggelse
Projekt
Samarbejde
Sundhedsfremme