Resumé af international forskning

Sundhedsadfærd hos unge mennesker, der har overlevet en cancersygdom

Lee Y-L, Santacroce SJ, Sadler L. Predictors of healthy behaviour in longterm survivors of childhood cancer. Journal of Clinical Nursing. 2007;16(11c):285-295.

Formål: At undersøge de faktorer, der fremmer positiv sundhedsadfærd hos yngre mennesker, som har overlevet en cancersygdom i barnealderen.

Metode: I denne amerikanske undersøgelse indgik 90 personer, der var i alderen 22-40 år. Alle var blevet behandlet for cancer i alderen 0-19 år i mindst tre år, var fri for aktiv cancer og kunne læse engelsk. Der blev benyttet en række veltestede spørgeskemaer om sundhedsadfærd, usikkerhed, posttraumatisk stress-syndrom og demografiske data. Data blev behandlet statistisk ved bl.a. logistisk regression.

Resultater: 43 pct. af populationens sundhedsadfærd kunne forklares ved en model, der fastslog en højere grad af usikkerhed, højere grad af symptomer på posttraumatisk stress, en lavere frekvens af kontakt med personer i primær sundhedssektor og dårligere kognitiv formåen disponerende til negativ sundhedsadfærd.

Bemærkninger: Lighed i sundhedsydelser kan enten tildeles, så alle modtager lige mange ydelser (materiel lighed), eller så ydelserne giver alle mulighed for at opnå samme sundhedsniveau (moralsk lighed). Denne undersøgelse påpeger uligheder i sundhedsadfærd hos yngre cancerpatienter og forhold, der har betydning for gruppens sundhedsadfærd. Det er således muligt at identificere denne gruppe, som må betegnes svag, og tilbyde en differentieret indsats over for netop de patienter, der har et ekstra behov.

Preben Ulrich Pedersen, sygeplejerske, ph.d., Center for Kliniske Retningslinjer - nationalt clearinghouse for sygepleje, Afdeling for Sygeplejevidenskab.

Emneord: 
International sundhed
Forskning