Sådan gjorde de i Silkeborg

Det nye medicinrum på Intensiv Afsnit N1 er blevet til i et samarbejde mellem afdelingssygeplejerske Karen Meldgaard, et par medarbejdere og Regionshospitalet Silkeborgs farmaceut og håndværkere.

Arbejdsgruppen har naturligvis forholdt sig til loven om arbejdsmiljø og de eksisterende retningslinjer for indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd i medicinrum på sygehuse. Men Karen Meldgaard har også hentet stor inspiration på Intensiv afdeling på Regionshospitalet Randers, som har fået bygget nyt medicinrum for nylig.

SY-2088-10-45a  ​Tidligere var en af natsygeplejerskerne ansvarlig for at bestille medicin, men den opgave er nu overgået til hospitalets farmakonomer, som dagligt tjekker medicinbeholdningen, bestiller medicin og fylder hylder og skuffer op. På hylderne er medicinen organiseret i kolonner efter ATC-systemet.
SY-2088-10-45b ​Der blev valgt skuffer under bordet i stedet for åbne hylder. Åbne hylder tiltrækker støv, og skufferne giver et mere roligt og sterilt udtryk, hvad der får medarbejderne til at rydde bedre op efter sig. Skufferne indeholde bl.a. sprøjter og kanyler og gemmer også på præparater i N-gruppen som morfin.
SY-2088-10-45c ​Medicinrummet har naturligvis et køleskab, men også et decideret klimaanlæg, som sørger for, at temperaturen ikke overskrider 25 grader celsius, selvom køleskab og it-udstyr giver ekstra varmeudvikling.
SY-2088-10-45d ​Hylderne med akutmedicin er markeret med orange mærkater, som gør det overskueligt og nemt at finde dem hurtigt.
SY-2088-10-45e ​Det nye medicinrum er aflåst hele tiden, og den automatiske glasskydedør kan kun åbnes med en nøgle udefra, mens der er installeret sensor indvendigt. Efter planen skal nøglesystemet med tiden afskaffes, så personalet kan bruge deres id-kort i stedet.

   

Emneord: 
Patientsikkerhed
Medicinhåndtering