Sygeplejersken Årgang 2008 nr. 12

I dette nummer

Tema om nyuddannede

Tag godt imod de nye sygeplejersker

Grøn i kitlen. Langt de fleste nyuddannede sygeplejersker er glade for deres nye arbejde og identitet, men en mindre gruppe får en så dårlig start på deres nye arbejdsliv, at de dropper faget i en periode eller helt permanent. Åbne arme, tålmodighed og et kursus i at lægge en sonde er bare nogle af ingredienserne i opskriften på en god modtagelse af nyuddannede sygeplejersker.

En virkelig god start gav stor tryghed

Godt begyndt ... Når sygeplejerske Line Knudsen er så glad for sit arbejde på Århus Sygehus, skyldes det bl.a. en rigtig god modtagelse og oplæring.

Baggrund

På Hamlet har vi overskud til patienterne

Ekstra omsorg. Privathospitalet Hamlet har udvidet med et nyt hospital i TV-Avisens gamle lokaler. Gode arbejdsforhold og tid til at gøre en forskel er det afgørende for sygeplejerskerne.

Fag

Telefoninterview som metode i brugerundersøgelser

Artiklen henvender sig til sygeplejersker og studerende med interesse for bruger-undersøgelser. Hovedbudskabet er, at telefoninterview er en fordelagtig tidsmæssig og økonomisk metode, der kan bruges i undersøgelser af brugeroplevet kvalitet, hvor face to face-interview ikke er mulige eller hensigtsmæssige. Artiklen bygger på en litteraturgennemgang.

Etablering af ambulante sygeplejekonsultationer

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for sygeplejekonsultationer, her defineret som ambulant kontrol af en udvalgt gruppe af patienter varetaget af en erfaren og specialeoplært sygeplejerske. Artiklen udspringer fra Neurokirurgisk Ambulatorium på Rigshospitalet.

Sorggrupper for efterladte ægtefæller

Artiklen henvender sig til sygeplejersker og ledere, som gerne vil etablere sorggrupper for efterladte. Hovedbudskabet er, at sorggrupper kræver formel supervision og tilknytning til en specifik afdeling, hvis de skal fungere optimalt.

Konsultationssygepleje til patienter med type 2-diabetes

Artiklen henvender sig til konsultationssygeplejersker, der arbejder med kronisk syge mennesker og livsstilssygdomme. Med udgangspunkt i diabetes type 2 præsenterer artiklen overvejelser om et specifikt sygeplejeprogram i almen praksis.

Faglig information

Jagten på den gode psykiatriske sygepleje

Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker, og den sætter fokus på specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Hensigten er, at flere sygeplejersker i psykiatrien får kendskab til specialuddannelsen.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Når viden fordufter

”Der er alt for mange eksempler på, at vi ikke formår at ændre vores praksis, når der kommer ny viden,” skriver gæsteklummist og sygeplejerske Jørn Ditlev Eriksen.

Særnummer