Uenighed om, hvem der skal ud med akutbiler

Bemanding. Anæstesisygeplejersker, paramedicinere eller læger? Der er ingen faste retningslinjer for, hvem der skal komme den forulykkede til hjælp ved alvorlige ulykker.

Hvem skal sidde i den akutbil, som sendes ud til den alvorligt tilskadekomne eller syge patient?

Det er der ikke enighed om i Danmark, og landet over har regionerne valgt forskellige løsninger.

Nogle steder er det en anæstesisygeplejerske, der rykker ud. Andre steder en paramediciner, og i hovedstaden kommer der en lægebil, hvis situationen er så alvorlig, at en ambulance ikke kan løse opgaven.

Fagbladet Sygeplejersken har bedt en anæstesisygeplejerske, en anæstesioverlæge og en korpslæge i Falck om deres holdning til, hvad der er den rette bemanding af akutbilerne.

DEFINITION

Akutbilen er en specialudrustet bil med forskellig bemanding alt efter lokalitet. Den varetager den første indsats på skadestedet, indtil ambulancen kan transportere den tilskadekomne til akutmodtagelse. Akutbiler kan ikke transportere tilskadekomne eller syge.

Emneord: 
Akutsygepleje
Ulykke