Sygeplejersken Årgang 2008 nr. 20

I dette nummer

Baggrund

De behandler farlighed før psykoser

Muskler og empati. Sygeplejen til Danmarks farligste psykisk syge kriminelle er indkapslet i sikkerhedsforanstaltninger. Men uddannelse i forebyggelse og håndtering af vold har nedbragt magtanvendelsen.

To kulturer blev smeltet sammen

Afdelingskulturkløft. Det var stadig Nedenunder og Heroppe to år efter sammenlægningen af afsnit G1 og G2 på Aalborg Sygehus. Det fandt afdelingssygeplejerske Kathrine Eskildsen råd for.

Fag

Hjertestop - principper for genoplivning

Artiklen henvender sig til sygeplejersker generelt. Den beskriver principperne for genoplivning og den konkrete udførelse af behandlingen. I boks 1 og 2 anføres alment anvendte udtryk og forkortelser. Artiklen er baseret på forfatternes teoretiske og praktiske erfaringer med genoplivning.

Forskning på tværs

Artiklen henvender sig til undervisere og ledere. Hovedbudskabet er, at et forpligtende samarbejde om forskningsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner, praksis og forskere inspirerer alle parter og fastholder nyuddannede bachelorer i sygeplejen. Artiklen er baseret på tre års erfaringer fra Center for Sygeplejeforskning - Viborg.

Faglig information

Informations-pc til pårørende på intensivt afsnit

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for informationsteknologi. Hovedbudskabet er, at en informations-pc er et godt supplement til information givet i f.eks. pjecer og mundtligt. Artiklen udspringer af et projekt rettet mod pårørendes behov for information på intensivt afsnit A710 på Vejle Sygehus.

Ægtefæller til patienter med AMI har brug for støtte

Artiklen henvender sig til kardiologiske sygeplejersker. Hovedbudskabet er, at sygeplejen til AMI-patienter også må inkludere behov og reaktioner hos patientens ægtefælle, hvilket bl.a. kan ske gennem målrettede sygeplejesamtaler. Artiklen er skrevet på baggrund af et masterprojekt i klinisk sygepleje.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Midt i en kritiktid

Når Blachmann og Ålen kan behandle folk i fjernsynet, så deres afsky for præstationerne forplanter sig fysisk igennem skærmen, så bliver det hurtigt normen, at sådan kan man godt være bekendt at tale til andre.

Tema om dobbeltroller

Når sygeplejersken bliver pårørende

Krydspres. Når sygeplejerskens nære slægtninge er alvorligt syge, bliver hun en pårørende, der har brug for omsorg som alle andre. Men hun kan ikke lægge sin faglighed fra sig, og denne dobbeltrolle kan være lige svær at håndtere for hende selv og for de professionelle, hun møder.

Vis både nærvær og faglighed

Ekstra opmærksomhed. Samarbejdet med pårørende skal altid tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Og når den pårørende er sygeplejerske, skal man også forholde sig til det, siger koordinerende oversygeplejerske Kathe Torp Jensen.

En hjælp i samarbejdet

Gode observationer. Sygeplejersker stiller ikke større krav end andre pårørende, og når situationen er kritisk, har de samme behov for omsorg. I andre situationer kan man roligt trække på deres faglighed, siger koordinerende sygeplejerske Lis Kyhn.