Sygeplejersken Årgang 2008 nr. 25

I dette nummer

Fag

Patientforløbsvejledere i onkologien

Artiklen henvender sig til kliniske sygeplejersker og ledere, som ønsker at fremme sammenhængende patientforløb. Hovedbudskabet er, at en organisering med patientforløbsvejledere aflaster det øvrige personale i form af færre telefonafbrydelser, og patienterne oplever et forbedret overblik over behandlingsforløbet. Men der forestår stadig et arbejde i forhold til kontinuitet. Artiklen er skrevet på baggrund af et større rehabiliteringsprojekt på onkologisk afdeling R, Odense Universitetshospital.

Selvinjektion af heparin

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som arbejder med patienter med dyb venetrombose. Hovedbudskabet er, at hovedparten af alle patienter med dyb venetrombose kan mestre selvinjektion, såfremt sygeplejerskens indstilling til dette er positiv. Artiklen er skrevet på baggrund af en mindre undersøgelse på Tromboseklinikken på Århus Sygehus.

Faglig information

Tværfaglig efteruddannelse inden for apopleksi

Artiklen henvender sig til alle med interesse for tværfaglige undervisningstilbud. Hovedbudskabet er, at der på regionsniveau bør etableres en tværfaglig efteruddannelse ved alle regionens apopleksiklinikker. Artiklen udspringer af en evaluering af et tværfagligt kvalitets- og kompetenceudviklingsprojekt for personale ansat ved HS Apopleksiklinikker.

Telefonrådgivning ved forgiftninger

Artiklen henvender sig til alle sygeplejersker. Hovedbudskabet er, at såvel borgere som sundhedsfagligt personale døgnet rundt kan hente telefonisk hjælp i forhold til forgiftninger hos Giftlinjen - en landsdækkende døgnåben telefonlinje.

I HVERT NUMMER

Tema om elitens sundhed

Mødrene, der ved, hvad de vil

Kontrolfreaks. Der er langt mellem de såkaldt socialt dårligt stillede på Fødeafdelingen på Gentofte Hospital, hvor kvinder med ønsker om kontrol og medbestemmelse udgør flertallet. Jordemødrene gør alt for at møde kvinderne der, hvor de er, uden at gå på kompromis med fagligheden.

To nætter på enestue trak

Udskrivningssamtalen. Efter to overnatninger på Gentofte Hospital er det nybagte forældrepar Nissen Kristensen parat til at vende hjem med deres nyfødte datter.

Fødselsforberedelse på tysk, engelsk og fransk

Fremmede fødsler. Som på mange andre hospitaler har nogle af jordemødrene på Gentofte Hospital hvert deres speciale, f.eks. tvillingefødsler eller engelsk-, fransk- eller tysktalende kvinder, som også benytter sig af private tilbud som fødselsforberedelse på engelsk.

Detaljeret spejlbillede af børnene i Gentofte

Elektronisk registrering. Gentofte og 14 andre kommuner anvender en kvalitetsudviklet sundhedsplejerskejournal, hvis data indlæses i en fælles database. Det tegner et detaljeret billede af børns sundhed, som kan bruges til præcis forebyggelsesindsats, politisk prioritering og forskning.

De har penge, men mangler nogen at snakke med

Opmærksomhed. Er livet bedre, når man har flere penge end gennemsnittet" Eller dukker der bare andre problemer frem" Sygeplejersken har spurgt en læge og en SSP-konsulent fra Rudersdal Kommune.

Når nissepiger fester

Årets fest. Julen bliver fejret på Gammel Hellerup Gymnasium med et brag af en julefest, og de unge giver den ekstra gas, inden en nært forestående juleferie og 3.g'ernes større skriftlige opgave.

Nøglemedarbejdere har ikke tid til at være syge

Effektivitet. For 20 år siden betalte størstedelen af patienterne operationen selv. I dag modtager Erichsens Privathospital mange patienter, som har en privat sundhedsforsikring betalt af arbejdsgiveren. Og de har ofte travlt med at komme i job igen.

Skønhedsdronningen i Holte

Lille spejl. Hvert år kommer 1.500 patienter under kniven hos den 58-årige plastikkirurg Vibeke Breiting i Holte Midtpunkt. Hun er en af Danmarks førende plastikkirurger og har drevet Holte Plastikkirurgiske Klinik i 18 år. Kunderne kommer fra alle sociale lag, men det er især de velbjærgede kvinder, der efterspørger ansigtsløftninger.

Vikinger og skjoldmøer i Charlottenlund

Vinterbadning er blevet populært i de senere år. Garvede vinterbadere i Charlottenlund mener, at det kolde gys styrker sundheden og vækker sanserne til live.

Rødvinen tog magten

Afhængig. Mange års overforbrug af rødvin førte Lotte ud i en tiltagende afhængighed af alkohol. Da det var værst, drak hun to-tre flasker vin om dagen, samtidig med at hun passede sit lederjob.

Svært at tale om alkoholproblemer i sejlklubben

Benægtelse. Op mod en tredjedel af de alkoholmisbrugere, der er i behandling på misbrugsambulatoriet i Hørsholm, kommer fra Nordsjællands velstillede middelklasse, og den gruppe kan i nogle tilfælde være sværere at hjælpe end brugere fra lavere sociale lag.

Motionscentret oser af livsstil

Tæskeholdet. Hver tirsdag stiller Jesper Vissing og en gruppe andre motionister med hang til høj puls og kalorieafbrænding frivilligt op til halvanden times "tæsk" i Skodsborg Vigørcenter.

Tanken om privat hjemmesygepleje er ikke fjern

Selvbetalere. Luksusplejehjemmet findes ikke. Er man rigtig rig, er privat hjemmesygepleje et alternativ. Men også mennesker, der bare er almindelig velhavende, køber ekstra hjælp hos vikarbureauerne.

Teori og praksis

Væskeinfusion til døende kræftpatienter

Artiklens målgruppe er sygeplejersker med interesse for evidensbaseret sygepleje og sygeplejersker, der plejer døende kræftpatienter. Artiklen præsenterer dels metoden bag det at udarbejde en evidensbaseret klinisk retningslinje og dels den eksisterende evidens inden for væskeinfusion til døende kræftpatienter. Første del af artiklen gennemgår metoden, mens den sidste del har fokus på evidensen og anbefalinger for klinisk praksis. De to dele af artiklen kan eventuelt læses uafhængigt af hinanden.