Sygeplejersken Årgang 2008 nr. 3

I dette nummer

Baggrund

Kalaallit napparsimavinni uningasut qatangiinagaaput

Sprogbarriere. Hvis du forstår overskriften på denne artikel, vil du vide, at der står "grønlandske patienter er en overset minoritet." Hvis ikke, så har du det ligesom mange grønlandske patienter i Danmark. De har nemlig brug for en tolk oftere, end sundhedspersonalet tror.

Jeg kan jo ikke trylle

Hokuspokus. Hvis den nye, konservative sundheds- og forebyggelsesminister Jakob Axel Nielsen havde haft magiske evner, ville han gøre danskerne sundere, sundhedspersonalet tilfredse og skaffe hænder nok til sundhedssektoren. Men det kan han desværre ikke, siger han i et interview med Sygeplejersken.

Hvordan synes du selv, det går, sundhedsminister?

Spørgelyst. Da Sygeplejersken i blad nummer 1/2008 opfordrede læserne til at stille spørgsmål, som vi kunne viderebringe til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, kom der mange henvendelser. Spørgsmålene handlede bl.a. om sygeplejerskers arbejdsliv og de bekymringer, som er knyttet hertil. De lød på alt fra rekruttering og fastholdelse til privatisering af hospitalerne. Her følger det udvalg af de spørgsmål, vi tog med til ministerens kontor.

Den eneste kvinde der kører bil i Herat

Genopbygning. "Den sygepleje, der bliver lavet, er så dårlig, at jeg ikke har set noget så slemt i de år, jeg har arbejdet i den tredje verden." Sådan siger sygeplejerske og jordemoder Inge-Lise Aaen, der er med til at opbygge sundhedssystemet i en af Afghanistans fattigste provinser. En af de store udfordringer er den katastrofale mangel på sygeplejersker.

Fag

Dialysepatienter lider af kronisk træthed

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som møder den kronisk nyresyge patient. Hovedbudskabet er, at træthed er et stort problem blandt dialysepatienter uanset dialyseform og alder. Artiklen bygger på en spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af en specialinteressegruppe inden for Fagligt Selskab for Nefrologiske Sygeplejersker.

Sygeplejefortællingen som implementeringsredskab

Artiklen henvender sig til alle sygeplejersker. Hovedbudskabet er, at sygeplejefortællingen er et godt redskab ved implementering af f.eks. en ny politik, instruks eller arbejdsgang. Artiklen udspringer fra Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I, Skejby, hvor sygeplejefortællingen er anvendt til implementering af en ny pårørendepolitik.

Bedre dokumentation gennem audit

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for audit. Hovedbudskabet er, at audit er en egnet metode til at vurdere og forbedre kvaliteten af den sygeplejefaglige dokumentation. Artiklen udspringer af audit foretaget over en årrække på Vejle og Give Sygehus.

Evalueringens vanskelige vilkår

Artiklen henvender sig til kliniske vejledere. Hovedbudskabet er, at evaluering aldrig kan være objektiv, hvilket forpligter den kliniske vejleder til bl.a. at bruge og udvikle eksplicitte kriterier som guidning i evalueringsprocessen.

Faglig information

Modelprojekt om type 2-diabetes blandt etniske minoriteter

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som arbejder med nydanskere med diabetes type 2. Hovedbudskabet er, at der er brug for dialogbaseret og praktisk undervisning for at nå målgruppen. Artiklen er baseret på et modelprojekt i Vollsmose nær Odense.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Ernest viser vej

Fortæl med glæde og stolthed, hvorfor det er vigtigt at tage sig af syge menneskers genoptræning, ernæring, mobilisering, opkast og død.

Tema om plejehjemsbeboere og prostituerede

Plejehjemsbeboere bruger også prostituerede

Viden mangler. Mange ældre har stadig et seksualbehov, selv om de er flyttet på plejehjem. Men langtfra alle sygeplejersker er forberedt på at tackle de ældres ønsker om f.eks. prostituerede. Der findes ingen klare retningslinjer, og flere sexologer og sygeplejersker ønsker debat om emnet.

Sygeplejerske og lykkelig luder

Dobbeltliv. Hun sælger sex for penge men det ved kollegerne ikke, når hun til daglig arbejder som sygeplejerske. Det hemmelige liv har bl.a. ført hende til flere faste kunder på sjællandske plejehjem.

Politisk strid om ældres sexbehov

Uenighed. Det er i orden, at sygeplejersker hjælper ældre med at få kontakt til en prostitueret, mener velfærdsminister Karen Jespersen (V). Rystende og en legitimering af kvinder som en vare, mener SF's socialordfører Özlem Sara Cekic, som selv er sygeplejerske.

Skal sygeplejersker formidle prostituerede?

Professionel hjælp. Sygeplejersker skal være opmærksomme på ældre beboeres tarv - også de seksuelle - men hvor går grænsen for, hvad man skal hjælpe de ældre med" En række sygeplejersker og Sygeplejeetisk Råd giver deres bud.