Sygeplejersken Årgang 2008 nr. 4

I dette nummer

Baggrund

Fag

Når patienten afviser sygepleje

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for etiske problemstillinger. Hovedbudskabet er, at det er nødvendigt at definere begrebet autonomi ud fra en juridisk reference-ramme for at forstå og acceptere patientens ret til at afvise sygepleje.

Alkoholforebyggelse på en dermatologisk afdeling

Artiklen henvender sig til ledere og sygeplejersker, som ønsker at iværksætte screening og forebyggende indsats over for patienter med et stort forbrug af alkohol eller et decideret misbrug. Artiklen er baseret på et konkret projekt i Århus, og hovedbudskabet er, at fokus på et problem skaber ændringer og øget bevidsthed på området.

Mødet med diagnosen

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som arbejder med patienter med multipel sklerose. Artiklen er baseret på interview med otte patienter, og hovedbudskabet er, at patienterne har brug for en fast kontaktperson fra den dag, de får stillet diagnosen, og forrespekt og nærvær fra denne person.

Faglig information

Kompetenceudvikling i kræftpatientens fodspor

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for rehabilitering. Hovedbudskabet er, at erfaringer fra Dallund rehabiliteringscenter kan hjælpe med at beskrive nødvendige kompetencer for sygeplejersker, der arbejder med kræftrehabilitering. Artiklen udspringer af et projekt udført under sygeplejerskeuddannelsen.

I HVERT NUMMER

Tema om pendling

Flere skal køre langt efter jobbet

Distancer. Fire ud af 10 sygeplejersker pendler til arbejde. De sammenlagte kommuner og sygehusafdelinger har sendt flere sygeplejersker af sted over længere strækninger.

Kører 130 km hver arbejdsdag

Lader op. Sygeplejerske Sine Riberholt regnede ikke med, at hun skulle være pendler, da hun flyttede ud af Hovedstaden. Men hun kunne ikke undvære sit job på Bispebjerg Hospital.

Fire sygeplejersker kører sammen

Kollegakørsel. Hvis man gerne vil spare på udgifterne til bil og benzin, så kan løsningen være at køre sammen med en kollega.

Den daglige kamp om p-pladserne

Tomgang. Man skal være god til at parallelparkere, og bilen skal helst være en lille smal model. På mange hospitaler er parkeringspladser en mangelvare.