Sygeplejersken Årgang 2008 nr. 7

I dette nummer

Baggrund

Opringning får hofter på gled

Opringning. Sygeplejerske Britta Hørdam har i mange år undret sig over, at alt for mange hoftepatienter fungerer lige så dårligt efter operationen som før. Hun har netop forsvaret en ph.d.-afhandling, som viser, at to telefonopringninger fra en sygeplejerske kan gøre patienterne langt mere selvhjulpne. Et enkelt greb, som kan få stor betydning for tusindvis af danskere.

Vatikanet prædiker imod prævention i EU

Kirkelig lobbyisme. Den katolske kirkes mål er at forhindre abort, undgå skilsmisser og fjerne prævention fra butikshylderne. Men præsterne nøjes ikke med at prædike i kirken. Vatikanet lægger også betydeligt pres på EU for at indføre konservative restriktioner.

Fag

Fra kontrol til frihed

Artiklen henvender sig til børnesygeplejersker og sundhedsplejersker. Hovedbudskabet er, at diabetesbehandling hos børn efter basal-bolus-princippet med enten pen, insuflon eller pumpe medfører mere frihed hos børnene og deres familie og stabile blodsukre. Artiklen udspringer af erfaringer på børneafdelingen, Regionshospitalet Randers.

Professionel tilgang til palliation

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, der arbejder med palliation. Den beskriver en tværsektoriel uddannelse af nøglepersoner i palliation og er skrevet med baggrund i forfatternes erfaringer med uddannelsen.

Faglig information

Lean gør hverdagen nemmere for patienter og personale

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som ønsker at forenkle arbejdsgange efter leanmetoden. Artiklen er baseret på et konkret projekt på Psykiatrisk Center Bispebjerg, og hovedbudskabet er, at lean nytter, også når metoden praktiseres i korte, intensive forløb.

I HVERT NUMMER

Tema om kemoallergi

Sygeplejerske fik allergi af at give kemo

Giftig hoste. Tørre slimhinder, vejrtrækningsproblemer og sår i munden var hverdag for sygeplejerske Tine Woldby, når hun gik på arbejde på onkologisk afdeling. Hun endte som sygemeldt med allergi over for kemo. Det er første gang i Danmark, at en sygeplejerske er blevet testet og fundet allergisk.

Så lær dog af det

Reaktion. Allergiramt sygeplejerske efterlyser opfølgning fra ledelsen for Hillerød Hospitals onkologiske afdeling.

Utrolig lille risiko

Ingen panik. Det er godt at sætte fokus på personalets sikkerhed, mener afdelingslæge på Arbejdsmedicinsk Klinik, Harald Meyer. Kemo er et giftigt stof, men risikoen for en allergisk reaktion som bivirkning er minimal, siger han.

Meget mere kemo på afdelingerne

Usikre perspektiver. Omfanget af kemobehandlinger stiger på de danske sygehuse, og dermed står sygeplejersker oftere og oftere med den giftige medicin mellem hænderne. Men forskerne ved stort set intet om de langsigtede bivirkninger for personalet.

Videnskab og sygepleje