Sygeplejersken Årgang 2008 nr. 9

I dette nummer

Baggrund

Familier må fifle sig til lægehjælp

Ingen rettigheder. En lille gruppe børn kommer i klemme, når deres forældre søger asyl eller familiesammenføring. Familierne skal selv betale for lægehjælp, og børnene kan ikke gå i børnehave eller skole.

Børn uden cpr-nummer

Uvished. I over et år var den 29-årige Fayza og hendes to børn afskåret fra lægehjælp og sociale ydelser. Først da sundhedsplejen i Høje-Taastrup Kommune gik ind i sagen, skete der noget.

Kommuner efterlyser klare regler

Har børn ret til at gå i skole, børnehave, få vaccinationer og gratis behandling på danske sygehuse, mens deres sag om familiesammenføring er under behandling?

Er det barmhjertigt at slå patienten ihjel

Dilemma. I Frankrig har en dødeligt kræftsyg kvinde på tv åbent bedt den franske præsident om lov til at dø med hjælp fra en læge. Det har fået debatten om aktiv dødshjælp til at blusse op igen.

Fag

Bedre patientforløb efter operation for aortaaneurisme

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for kliniske vejledninger og accelererede operationsforløb. Hovedbudskabet er, at komplikationer, rekonvalescens og indlæggelsestid blandt patienter elektivt opereret for aortaaneurisme nedsættes, når pleje og behandling er baseret på kliniske vejledninger. Artiklen udspringer af et projekt på Karkirurgisk afdeling,Gentofte Hospital.

Patienter rapporterer gerne om utilsigtede hændelser

Artiklen henvender sig til patientsikkerhedsansvarlige og kvalitetsnøglepersoner. Hovedbudskabet er, at indlagte patienter gerne vil rapportere utilsigtede hændelser og bidrage med deres syn på, hvilke risici de selv og medpatienter er udsat for under en indlæggelse. Artiklen udspringer af et projekt på Kong Chr. X's Gigthospital i Gråsten.

Ressourcegruppemøder i distriktspsykiatrien

Artiklen er den første i en serie på to om recovery hos mennesker med en sindslidelse. Denne artikel omhandler, hvordan distriktspsykiatrien i Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommuner arbejder med ressourcegruppemøder ud fra en recoveryorienteret referenceramme. Den efterfølgende artikel præsenterer resultater fra en evaluering af ressourcegruppemøderne blandt brugerne, deres pårørende og distriktspsykiatriens personale og samarbejdspartnere.

Ledelse i flere lag

Artiklen henvender sig til ledende sygeplejersker. Den er baseret på en undersøgelse af ledelse med fokus på afdelingssygeplejerskens vilkår. Hovedbudskabet er, at når antallet af medarbejdere vokser, bliver en del af ledelsen ofte uformelt uddelegeret til nøglepersoner, som har brug for klare afgrænsninger af deres beføjelser.

Faglig information

Forebyggelse af alkoholmisbrug på kliniske afdelinger

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for forebyggelse af alkoholmisbrug. Den er en opfordring til at hente inspiration og materiale til forebyggelse af alkoholmisbrug på en specifik hjemmeside og er baseret på forfatterens arbejde med emnet.

Sectiopatienter tilfredse med accelereret forløb i observationsafsnittet

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som arbejder med sectiopatienter. Artiklen er baseret på en undersøgelse af tilfredsheden hos 58 kvinder, der har født ved akut eller planlagt sectio og efterfølgende har gennemgået et accelereret observationsforløb i observationsafsnittet. Resultaterne viser stor tilfredshed med forløbet.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Nostalgi og gåsehud i kampens hede

”Men kampen må aldrig blive en gentagelse af de på mange måder glade frigørelses- og oprørstider i min ungdom, for lige så solidariske vi var med nogle grupper, lige så intolerante var vi over for andre,” skriver fagredaktør Evy Ravn.

Tema om nødberedskab

Tema: Nødberedskab

Sygeplejersken har fulgt to arbejdspladser gennem konflikten: Hjemmesygeplejen i Silkeborg Kommune og Amager Hospital.

Nakskov næsten uden strejke

Underskud. Manglen på sygeplejersker er flere steder så stor, at der ikke kan stilles med et nødberedskab. Og så må afdelingerne undtages fra strejke.

Ingen borger må blive glemt

Første strejkedag. Selv om hjemmesygeplejens brugere i princippet må passe sig selv under en konflikt, har sygeplejerskerne i Silkeborg Kommune styr på dem alle sammen. Sammen med ledere, hjælpere og egen læge har de sikret sig, at ingen kommer alvorligt i klemme.

Den dag sygeplejerskerne gik ...

Konfliktstart. Første strejkedag på Amager Hospital ligger gangene på operationsafdelingerne OP1, OP2, SDK og Urologisk Ambulatorium næsten øde. Planlagte operationer og undersøgelser er blevet aflyst, og nødberedskabet udgør en sjettedel af den daglige bemanding. I Kirkesalen viser sygeplejerskerne for alvor deres kampgejst.