Sygeplejersken Årgang 2009 nr. 16

I dette nummer

Fag

Brug for fokus på kliniske færdigheder

Artiklen henvender sig til uddannelsesplanlæggere og beslutningstagere inden for sygeplejerskeuddannelsen. Hovedbudskabet er, at nogle sygeplejestuderende bliver dårligere til - eller ikke udvikler deres evne til - at udføre praktisk sygepleje gennem uddannelsen. Artiklen er skrevet på baggrund af en mindre undersøgelse foretaget ved sygeplejerskeuddannelserne i Silkeborg og Århus og tilknyttede kliniske afdelinger

Et sengebad behøver ikke omfatte vand

Artiklen henvender sig til alle sygeplejersker samt sygeplejestuderende. Hovedbudskabet er, at sengebad ikke nødvendigvis indebærer baljer, vand og sæbe, men kan udføres ved hjælp af engangsvaskeklude præpareret med rensecreme. Patientperspektivet er dog her stærkt underbelyst. Artiklen er baseret på en litteraturgennemgang og praksis på Køge Sygehus.

Operationssygeplejerskens praksis under observation

Artiklen henvender sig til operationssygeplejersker og beslutningstagere inden for operationsområdet. Hovedbudskabet er, at der aktuelt gennemføres en videnskabelig undersøgelse af den operationsassisterende funktion på danske hospitaler. Resultaterne forventes bl.a. at kunne opkvalificere diskussionen om, hvorvidt den operationsassisterende funktion har noget med sygepleje at gøre.

Faglig information

Sundhedsplejersker vejleder nybagte forældre om alkohol

Artiklen henvender sig til sundhedsplejersker. Hovedbudskabet er, at sundhedsplejersker har en naturlig plads i arbejdet med at forebygge og afhjælpe danskernes store alkoholforbrug. -Artiklen beskriver dette arbejde i Halsnæs Kommune.

I HVERT NUMMER

Boganmeldelser

Læs boganmeldelser fra dette nummer af Sygeplejersken.

5 faglige minutter: Ledelsens opbakning er nødvendig

"Opgaveglidning stinker af tilfældighed. Man glider i en bananskræl, men opgaver, dem flytter man bevidst. De skal ikke glide fra veluddannet til lidt mindre veluddannet til uuddannet som en smeltende is i en hedebølge."

Tema om unge

Puberteten kommer et år tidligere

Vækstspurt. Stor dansk undersøgelse blandt 2.000 børn og unge viser, at puberteten har rykket sig et år i løbet af de seneste 15 år. Tidligere brystudvikling betyder, at pubertetsperioden bliver forlænget og barndommen kortere.

Behandling sætter puberteten i stå

Antihormon. Piger, der går tidligt i pubertet, risikerer at blive isolerede fra resten af klassen. Antihormonel behandling bremser puberteten. Behandlingen ophører, når pigen fysisk og psykisk er klar til at komme i pubertetsalderen.

Simone var ikke parat

Standby. 10-årige Simone var hverken fysisk eller psykisk moden til at forlade barndommen og påbegynde et kvindeliv. Derfor sagde hendes forældre ja til en behandling, der sætter puberteten i stå, indtil Simone er parat til den.