Mini-MTV - Et overkommeligt redskab

MTV light. Nye madrasser, anderledes sårpleje eller ny patientuddannelse. Kan det betale sig" Medicinsk teknologivurdering (MTV) er relevant, når man vil -indføre nye ting på plejeområdet. Den får afklaret evidensen og sikrer kvaliteten, når man vil udarbejde kliniske retningslinjer.

SY-2009-17-26aa
Foto: Søren Svendsen
 

Mini-MTV er et vigtigt værktøj, når der skal prioriteres i sundhedsvæsenet, og det er ved at blive praksis, at sygehusbestyrelsen beder om en mini-MTV, når der skal anskaffes nyt eller indføres nye behandlingsmetoder.

MTV står for medicinsk teknologivurdering, og mini-MTV er en lettere udgave af en mere omfattende, traditionel MTV-rapport.

Endnu er der kun få sygeplejersker, der er involveret i eller har taget initiativ til udarbejdelse af en mini-MTV på trods af, at det er en god måde at indføre nye ting på plejeområdet på, fortæller udviklingssygeplejerske, cand.scient. Birthe Ottosen, Odense Universitetshospital. Hun er meget begejstret for MTV-tankegangen. Den er relevant som tilgang til mange ting, fordi den kommer bredt omkring:

"I klinisk praksis støder man ofte på nogle ting, man stiller spørgsmål ved, og man overvejer, om man skal udarbejde kliniske retningslinjer. Mini-MTV er et godt redskab, der danner afsæt til det videre arbejde. Men det kommer an på emnet. Det skal nøje udvælges. Det er forskningsmålene, der afgør, hvilken metode man skal bruge."

Glemmer patientperspektivet

Birthe Ottosen har selv deltaget i udarbejdelsen af en mini-MTV om VAC-behandling af sår på afdeling Z på Odense Universitetshospital, hvor man ønskede at få afklaret evidensen for VAC-behandling, der skulle fremme sårhelingen ved at skabe et undertryk i såret. Her lavede en projektgruppe en rapport for at finde evidensen bag teknologien og udarbejde kliniske retningslinjer, instruks og patientinformation.

MTV har fire pinde:

 • Økonomi
 • Organisation
 • Teknologi
 • Patientperspektiv.

"Men patientperspektivet kommer man mange gange til at glemme. Det er de hårde data, der dominerer," siger Birthe Ottosen.

Det skyldes også, at de internationale MTV'er ikke inddrager patientperspektivet, som man lægger mere vægt på i Danmark. Projektgruppen fandt heller ikke noget i den litteratur, de gennemgik, da de skulle udarbejde VAC-rapporten: "Der var ikke nogen undersøgelser om patientperspektivet, så vi videregav vores egne erfaringer," siger Birthe Ottosen.

VAC-rapporten endte med en række anbefalinger og kliniske retningslinjer. Men man fandt i øvrigt ikke overbevisende evidens for, at VAC altid er bedre til sårbehandling. Arbejdet med VAC-rapporten tog et halvt år.

Litteratursøgning en forudsætning

Birthe Ottosen tror ikke, at sygeplejersker i praksis bruger MTV-tankegangen.

"Der er måske ikke så meget kendskab til MTV. Det kræver, at der skal være sådan én som mig, der kan være tovholder, og som har noget teori. En sygeplejerske i klinikken kan ikke overkomme det. Men måske skulle vi blive bedre til at gå på tværs - gå sammen med læger, sygeplejersker og en sygeplejerske fra praksis. Det er ikke lægerne, der kommer med det kvalitative. Men man kunne jo gøre tingene sammen og få dækket alle fronter," siger Birthe Ottosen, som anbefaler at man sætter sig ind i litteratursøgning, før man går i gang med en MTV. På Odense Universitetshospital sørger et videnscenter og en MTV-konsulent dog for litteratur og sundhedsøkonomisk vejledning.

"Uden dem ved jeg ikke, hvad vi skulle gøre," siger Birthe Ottosen. Hun medgiver, at det tager tid at læse en masse litteratur, og at det kan være svært at planlægge med det øvrige arbejde på et hospital. "Men vi vil med garanti lave flere MTV'er," siger hun.

Fordomme om MTV

Hvorfor laves der stort set ikke mini-MTV'er inden for sygeplejen?
"Det har meget at gøre med arbejdsgange. F.eks. er det så moderne med accelererede patientforløb. Men hvad ligger der i det begreb" Hvad betyder det, at vi tonser patienterne igennem så hurtigt og effektivt, som vi gør" Det kunne da være spændende at gå ind og kigge på det med en mini-MTV. For som sygeplejegruppe står vi som patientens advokat, og ikke al sygepleje kan sættes i rammer," siger Birthe Ottosen.

"Sygeplejerskerne skal have det med i deres bevidsthed, og det er godt, at vi også har højtuddannede sygeplejersker, der kan fange, hvad der sker, og især hvad der ikke sker. Man skal sørme vide, hvad der sker ude i praksis, ikke bare sidde på kontorerne," siger Birthe Ottosen og fortsætter:

"Vi har fortalt kollegerne om MTV, men måske er der nogle fordomme, og jeg tror, nogle sygeplejersker er vaccineret med, at det kun er det kvalitative, vi tager os af. Men vi kan sagtens have kvantitative undersøgelser. Det er ren og skær manglende viden." 

Fakta om mini-MTV

En mini-MTV er en 3-4-siders medicinsk teknologivurdering, der tager udgangspunkt i en tjekliste med MTV-spørgsmål. Den er baseret på videnskabelig litteratur og lokal erfaring. Den er et driftsorienteret værktøj, der udarbejdes internt for det enkelte sygehus og giver input til beslutninger på afdelings-, center- og sygehusniveau.

MTV-tankegangen bygger på tre principper: evidensbaseret viden, en tværfaglig helhedsvurdering og dét, at MTV skal føre til en beslutning.

I en MTV vurderer man via litteratursøgning den videnskabelige baggrund bag en ny teknologi, ser på konsekvenserne for organisationen og foretager en cost-benefit-analyse.

En mini-MTV kan udføres på kort tid og kan let indpasses i det lokale eller regionale budget og planlægning.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Mini-MTV-arbejdsprocessen
 • Idéen fødes.
 • Arbejdsgruppe nedsættes.
 • Man søger penge.
 • Arbejdsgruppen udarbejder forskningsspørgsmålene inden for de fire pinde: økonomi, organisation, teknologi, patientperspektiv.
 • Man finder litteratur med titler og abstracts.
 • Sorterer litteratur ud fra titlen
 • Kigger på, hvilke studier der har kvalitet.
 • Finder andre guidelines inden for området.
 • Finder ud af, hvor der er noget galt.
 • Bygger den fundne viden ind i de kliniske retningslinjer.
 • Finder mål for behandlingen.
 • Sætter mål for, hvornår der skal evalueres.
 • Udarbejder selve MTV-rapporten.

Kilde: Udviklingssygeplejerske Birthe Ottosen, Odense Universitetshospital.

TEMA: Medicinsk teknologivurdering

Mini-MTV - Et overkommeligt redskab            

Kom i gang med mini-MTV         

Emneord: 
Arbejdsmiljø
Informationsteknologi
Kvalitet
Medicoteknisk udstyr
Teknologi