Sygeplejersken Årgang 2009 nr. 2

I dette nummer

Baggrund

Tal dansk eller arbejd gratis

Forskelsbehandling. Den britiske sygeplejerske, Damon Grech, har et flot CV, men taler ikke særlig godt dansk. På Herlev Sygehus er hans dansk godt nok til at få fuld løn og arbejde på lige vilkår med de danske kollegaer, men på Regionshospital Viborg kan han kun få tilbudt ulønnet arbejde.

Ofre for menneskehandel er overlevere

Psykologi. Livet for en handlet kvinde er præget af vold og tvungen prostitution. Men under traumerne har kvinden en kerne af sundhed og modstandskraft, som hjælper hende med at overleve den ekstreme tilværelse.

Hjemløse skal føle sig velkomne

Mentalitetsændring. Mange hjemløse undgår hospitalerne, fordi de føler sig nedværdigende behandlet. Det oplever Gitte Wandschneider, der arbejder som sygeplejerske i Kirkens Korshær og desuden er bestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden.

Landet hvor Glæde døde

Landsbyhospital. Mozambique har gennem 30 år modtaget ulandsbistand fra Danmark. Men det østafrikanske land er stadig blandt verdens fattigste, og mindst 15 pct. af befolkningen er smittet med hiv. På et lille hospital i kystbyen Vilankulo fulgte Fagbladet Sygeplejersken de ansatte og patienterne i fem dage i slutningen af november for at se, hvordan sundhed og sygdom håndteres uden direkte hjælp fra Vesten.

Fag

Støt patienterne i kampen for afholdenhed

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som møder alkoholafhængige patienter. Hovedbudskabet er, at det ikke er muligt for sygeplejersker at forudsige, hvilke patienter der har potentiale for at blive afholdende, og patienterne kan heller ikke selv forudsige, om de er motiverede for og kan gennemføre afholdenhed. Konklusionen er, at alle patienter som udgangspunkt skal have optimal støtte til at blive afholdende.

Forebyggelse af akut hospitalsindlæggelse

Artiklen henvender sig til hjemmesygeplejersker, visitatorer og sygeplejefaglige ledere på hospitaler. Hovedbudskabet er, at et tæt samarbejde mellem kommune og hospital kan forebygge unødige akutindlæggelser. Artiklen præsenterer de endelige resultater fra projekt "Tværsektorielt Team" der er et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Hospital.

Aktiv og anderledes forebyggende samtale

Artiklen henvender sig til konsultationssygeplejersker. Hovedbudskabet er, at det internetbaserede samtaleværktøj "Sunddialog" er en anderledes og aktiv måde at holde forebyggende samtaler på i almen praksis. Artiklen er skrevet på baggrund af et pilotprojekt i fire lægepraksis.

Faglig information

Måling af funktionsevne og helbred gennem ICF

Artiklen henvender sig til ledere og sygeplejersker med interesse for klassifikationer. Hovedbudskabet er, at danske fysio- og ergoterapeuter samt sygeplejersker er de hyppigste brugere af det internationalt anerkendte klassificeringsredskab ICF. Artiklen udspringer fra MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed, Århus.

Detektivarbejde at kortlægge ældres medicinering

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for at eliminere fejl og mangler i ældre patienters medicinering. Indlægget er baseret på et projekt fra Frederiksberg Hospital, Akut Modtage Afsnit. Afdelingen har arbejdet med Medicinafstemning, siden Operation Life startede i foråret 2007.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Usundt fryns

”Selv ønsker jeg ikke at betale for de privilegeredes ret til at komme før andre i sundhedsspørgsmål,” skriver fagredaktør Evy Ravn.

Tema om dokumentation

Papirpleje

Tidsrøver. Sygeplejersker bruger flere timer af arbejdsdagen på at udfylde skemaer og journaler, viser ny undersøgelse. Og selvom ingen anfægter, at dokumentation er vigtig for patientsikkerheden, så oplever halvdelen, at det stjæler tiden fra patienterne. Og det er et problem, mener forsker.

På arbejde med syv adgangskoder i lommen

Passwords. Sygeplejerske Eva Mørch bruger mellem halvanden og to timer om dagen på dokumentation, og det tager tiden fra patienterne. Hun efterlyser et velfungerende edb-system, så hun ikke hele tiden skal logge på og af forskellige systemer.

Sunde patienter screenes for fald

Ernærings - og faldscreeninger nævnes hyppigt, når sygeplejersker i hovedstaden peger på papirarbejde, der kan virke meningsløst.

Fristilene er afskaffet

Brugbart redskab. Nordjyske sygeplejersker er mere tilfredse med dokumentationsarbejdet end deres kolleger andre steder i landet. I ortopædkirurgien er fristilene i patientjournalerne afløst af entydige formuleringer og et afkrydsningssystem.