Sygeplejersken Årgang 2009 nr. 20

I dette nummer

Baggrund

Et tilbud til dem, der ikke har andre steder at gå hen

Ligeværdig behandling. Sundhedsrummet i København kan snart fejre etårs fødselsdag. Det er blevet kaldt en banebrydende nyskabelse, en forløber for fixerum i Danmark og er blevet nomineret til prisen for "Byens Bedste Initiativ 2009" af internetportalen Alt Om København.

Obamas fjender gør klar til det store slag

Hårde odds. Der er lang vej igen, selv om det amerikanske Senat nu har godkendt, at lovforslaget om en sundhedsreform kan behandles. Og kampen skal udkæmpes i et giftigt politisk klima med midler, hvor det fyger med beskyldninger om nazisme og socialisme mod præsident Obama.

Denne gang er lægerne med

Holdningsændring. Vi er nået til det punkt, hvor vi ikke længere kan tage os af vores patienter, siger professor og praktiserende læge.

Fag

Sygeplejerskens brug af humor

Artiklen henvender sig til alle sygeplejersker og sygeplejestuderende. Hovedbudskabet er, at sygeplejerskers brug af humor i sygeplejen er betinget af hendes/hans vurdering af patientens nuværende tilstand, fornemmelsen for patientens reaktion på humor og kvaliteten af den aktuelle relation. Artiklen er skrevet på baggrund af et bachelorprojekt i sygepleje

En helhedsløsning inden for inkontinensplejen

Artiklen henvender sig til ledere og sygeplejersker på plejecentre og i hjemmeplejen. Hovedbudskabet er, at en ny undersøgelse inden for inkontinenspleje på fire plejecentre viser, at plejehjemsbeboere oplever øget velbefindende, og der opnås tidsmæssige og økonomiske besparelser, når personalets faglige kompetencer øges.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Tema om ny arbejdsdeling

Nødvendig ommøblering

Opgaveflytning. Sygeplejerskers job ændrer retning i disse år. De skal i langt højere grad tage sig af de komplekse patienter og udføre selvstændige konsultationer. Manglen på sygeplejersker gør spørgsmålet om ny arbejdsdeling højaktuelt.

For mange sygeplejersker er blæksprutter

Sortering. Sygeplejersker skal have mulighed for at skrælle unødvendige opgaver som f.eks. rengøring fra, så der bliver mere tid til patienten, mener formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Scanner og inseminerer ufrivilligt barnløse

Insemination. På Fertilitetsklinikken på Herlev Hospital er fire sygeplejersker blevet oplært i at scanne og inseminere ufrivilligt barnløse. Dermed kan de yde den totale pleje til patienten fra start til slut.

Det handler om at sikre intensivpladserne

Teamwork. Sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter har fået selvstændigt ansvar for grundlæggende sygepleje i Odense Universitetshospitals afdeling VITA. Det skaffer plads til flere svært syge patienter.

Vi skal turde give ansvar fra os

Overdragelse. På ortopædkirurgisk Klinik Farsø i Nordjylland har man omfordelt arbejdet, så sygeplejerskerne kan koncentrere sig om de opgaver, de er særligt kvalificerede til at løse.