Sygeplejersken Årgang 2009 nr. 4

I dette nummer

Baggrund

Sygeplejersken flytter ikke automatisk med

Supersygehuse. Centralisering af sygehusene er ensbetydende med længere vej til jobbet for mange sygeplejersker. Politikerne må tænke både rekruttering og fastholdelse med i processen.

Nyt sygehus vil gavne arbejdsmiljøet

Håb og frygt. Personalet på Aalborg Sygehus krydser fingre for, at Region Nordjylland i sidste ende får grønt lys til at opføre et helt nyt sygehus i Aalborg Øst. De frygter nemlig, at de i op mod 20 år skal leve med byggerod og ombygninger, fordi regeringen har sagt nej til nyt sygehus og i stedet vil udbygge Aalborg Sygehus Syd.

Skån sygeplejersker for flere skemaer

I august 2009 udrulles flere hundrede nye standarder i Den Danske Kvalitetsmodel på sygehuse og i kommuner over det ganske land. Professor og konsulent Tage Søndergård Kristensen frygter, at de mange nye krav til dokumentation vil forringe arbejdsmiljøet for læger og sygeplejersker.

Fag

Høj kvalitet i sygeplejerskebemandet skadeklinik

Artiklen henvender sig til alle med interesse for akutsygepleje og opgaveglidning. Hovedbudskabet er, at et overraskende højt antal patienter får en sufficient behandling i en sygeplejerskebemandet skadeklinik. Artiklen er skrevet på baggrund af evalueringsresultater fra skadeklinikken, Sygehus Sønderjylland.

Sygeplejefaglig vejledning øger arbejdsglæden

Artiklen henvender sig til alle sygeplejersker. Hovedbudskabet er, at sygeplejefaglig vejledning medvirker til at øge sygeplejerskers arbejdstrivsel og det sygeplejefaglige niveau. Artiklen er skrevet på baggrund af erfaringer med sygeplejefaglig vejledning fra Afsnittet for Lindrende Behandling på Sygehus Nord, Roskilde Sygehus.

I Grønland tænker man cirkulært

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som overvejer at arbejde i Grønland eller har gjort det. Hovedbudskabet er, at danske sygeplejersker kan lære meget af grønlænderne, og at oplæring i arktisk sygepleje kvalificerer til at løse de udfordringer, som et ophold i Grønland giver.

Faglig information

Forsøg med børnesundhedsklinik

Artiklen henvender sig til sundhedsplejersker. Hovedbudskabet er, at sundhedsplejerskens møde med barn og forældre i barnets første leveår måske ikke behøver foregå i barnets hjem, men kan ske i en børnesundhedsklinik. Artiklen er skrevet på baggrund af et forsøg i Sundhedsplejen, Hørsholm Kommune.

Rette kompetencer til rette opgaver

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for arbejdstilrettelæggelse. Hovedbudskabet er, at det er hensigtsmæssigt at beskrive, hvilke personalegrupper der skal udføre hvilke arbejdsopgaver. Det giver en bedre udnyttelse af kompetencer og større jobtilfredshed.

Karrieredag viser vej til fremtidens job

Frem for at zappe ud af sygeplejen for at få nye udfordringer kan man zappe rundt i fagets mange karrieremuligheder, indtil man finder den rette hylde. Det er hovedbudskabet i denne artikel, der beskriver en karrieredag på Sygeplejerskeuddannelsen København.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: De uens sygeplejersker

”Sygeplejersker er uens, og der er rigtig langt mellem Ditte og Ulla. Den karriereorienterede livsform strides med lønarbejderlivsformen i form af to helt forskellige tilgange til fag og karriere,” skriver fagredaktør Jette Bagh.

Tema om brystkræft

Koks i døgnrytmen kan give kræft

Detektivarbejde. Fem sygeplejersker har fået tilkendt erstatning, fordi de har fået brystkræft efter at have arbejdet i nattevagt i mindst 20 år. Natarbejde kan øge risikoen for at udvikle brystkræft, men der er brug for mere viden og flere undersøgelser, lyder budskabet fra førende forskere.

God mad og en seng kunne forsøde nattevagten

Natterod. Det er skræmmende, at natarbejde kan give brystkræft. Men i dagligdagen er det største problem den manglende søvn, lyder det fra tre sygeplejersker på Hvidovre Hospital, som Sygeplejersken besøgte på en nattevagt.

Sørg for at anmelde jeres brystkræft

Princip. Mette Bøgeskov-Jensen fik brystkræft og søgte erstatning efter næsten et årti med nattevagter. Hun fik afslag på sin anmeldelse, men opfordrer andre sygeplejersker til at søge erstatning.

Tema om folkesundhed

Det skal være nemt og billigt at leve sundt

Hvis det er nemt og billigt at leve sundt, vælger vi at leve sundt. Det er en politisk opgave, mener forskningsleder, overlæge Pernille Due, Statens Institut for Folkesundhed under Syddansk Universitet.

Der skal være bedre rammer for sundhedsfremme

Sundhedsplejerskerne har en vigtig sundhedspædagogisk rolle i forhold til børnene og dermed også børnefamilierne, som de allerede udfylder et langt stykke ad vejen, mener Dorte Steenberg.

Tema om sygeplejersker på TV

Det handler om min profession

Zoom. Sygeplejerske Eva Garde Zeiner fra Hillerød Hospitals Akut observationsafsnit er én af de nye stjerner på TV3. Men Eva tager opmærksomheden med ophøjet ro. "Jeg deltager for at fortælle en positiv historie om mit fag," siger hun.

Sælger sygeplejersker som helte

Dokusoap. "Hospitalet" er et kærkomment blik bag kulissen på sundhedsvæsenet, og programmet kan medføre en øget søgning til sygeplejefaget, mener medieforsker fra RUC Mark Blach-Ørsten.

TV 2 filmer Felthospitalet

Afghanistan. Til efteråret sender TV 2 en dokumentarserie om danske sygeplejersker og lægers arbejde på felthospitalet i Camp Bastion. En helt unik mulighed for at skildre konsekvenserne af krigen, siger TV 2-redaktør Rasmus Tantholdt.