Sygeplejersken Årgang 2009 nr. 5

I dette nummer

Baggrund

Ny teknologi løfter kvaliteten af hjemmesygeplejen

Lommeformat. I Fredensborg Kommune er personalet i hjemmesygeplejen udstyret med både en lille håndholdt computer og en bærbar. Den ny teknologi øger kvaliteten af arbejdet og sparer tid, mener hjemmesygeplejerske Stina Kirstein.

Udfordringen: Nu kan fremtiden bare komme an!

Faglig fremdrift. Flere psykisk syge, misbrugere og komplekse borgere er bare nogle af de nye udfordringer, som hjemmesygeplejerskerne i Frederikshavn Kommune har fået bedre redskaber til at håndtere. Et udviklingsprojekt har også givet dem tættere sammenhold og øget faglig stolthed.

Tanker energi før aftenvagten

Velfærdsfryns. Vandgymnastik, fitness, pilates og zoneterapi. Det er nogle af tilbuddene, når Regionshospitalet Horsens hver tirsdag inviterer de ansatte til chillout.

Fag

Lejring og lindring til patienten med osteoporose

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, der yder sygepleje til patienter med osteoporose og følger af osteoporose i form af knoglebrud. Artiklen er baseret på et litteraturstudie med fokus på lejring og lindring af smerter og munder ud i anbefalinger for plejen. Litteraturstudiet udspringer af en konkret problemstilling, der er drøftet i Evidensbaseret Praksisnetværk for sygeplejersker i endokrinologisk afdeling M, OUH (EBP-Netværk). Netværkets funktion og opgaver er beskrevet i Sygeplejersken nr. 9/07 i artiklen "Evidensbaseret praksis i praksis".

Støttemuligheder for homoseksuelle muslimer

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for homoseksualitet blandt etniske minoriteter. Hovedbudskabet er, at der eksisterer forskellige støttemuligheder i forhold til de vanskeligheder, som homoseksuelle med dobbelt minoritetsstatus ofte oplever. Artiklen præsenterer nogle af disse muligheder.

God kommunikation sætter positive spor

Artiklen henvender sig til alle sygeplejersker. Hovedbudskabet er, at begrundelserne for at satse massivt på kommunikationen både er væsentlige og evidente, og god kommunikation nytter. Artiklen er skrevet på baggrund af erfaringer fra et samarbejde mellem Børneafdelingen og Forskningsinitiativet på Kolding Sygehus.

Faglig information

Rehabilitering på tværs af sektorer

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for rehabilitering af mennesker med kronisk sygdom. Hovedbudskabet er, at et tværsektorielt projekt mellem hospital, kommune og praktiserende læger i hovedstadsområdet har medført nye og velfungerende samarbejdsrelationer.

Korrekt hånddesinfektion betaler sig

Artiklen henvender sig til sygeplejersker ansat på hospitaler. Hovedbudskabet er, at det ikke er tilstrækkeligt at udføre hånddesinfektion, den skal også udføres korrekt. Artiklen udspringer fra en undersøgelse af alle hospitalsansatte på 10 sengeafsnit på Århus Universitetshospital, Skejby.

I HVERT NUMMER

Boganmeldelser

Læs boganmeldelser fra denne udgave af Sygeplejersken.

Tema om misbrug

Stop berøringsangsten over for medicinmisbrugere

Aftrapning. Det er ikke synd at tage sovepillerne fra et menneske, der i sit halve liv har haft et konstant dagligt forbrug af sovemedicin af benzodiazepintypen. Det mener hjemmesygeplejerskerne i Hørsholm Kommune, som går målrettet efter at få de afhængige borgere ud af sove- og nervemedicin.

Kun sovepiller til en måned

Søvnløs. Sundhedsstyrelsen har indført skærpede ordinationsregler for sove- og nervemedicin. I dag lyder anbefalingen, at benzodiazepiner ikke skal ordineres hverken pr. telefon eller internet. Patienten skal møde personligt op og bør højst få udleveret sove- og nervemedicin til en måneds forbrug.

Tema om overvægtige Familier

MEND - Et redskab i arbejdet med overvægtige børn og deres familier

Artiklen henvender sig primært til sundhedsplejersker. Den omhandler et projekt i Halsnæs Kommune, hvor man har taget et evidensbaseret engelsk børnesundhedsprogram i anvendelse. Sundhedsprogrammet MEND (mind, excercise, nutrition og do it) hjælper overvægtige børn og deres familier med at ændre livsstil og fastholde gode kost- og motionsvaner. Programmet er afprøvet på 45 familier, og resultaterne er lovende. I Halsnæs Kommune arbejder man med at tilpasse det minutiøst beskrevne program, så det harmonerer med danske forhold. Kommunens sundhedsplejersker rekrutterer familierne til projektet og underviser gennem forløbet i ernæring.

En MEND-instruktør fortæller

Efter en fire dages intensiv uddannelse som MEND-instruktør var jeg klar til at starte det første MEND-hold sammen med min kollega Rikke. Jeg tog mig af adfærds- og ernæringsdelen, mens hun underviste i motionslektionerne. Holdet bestod af 15 piger og drenge samt deres forældre.