Sygeplejersken Årgang 2009 nr. 6

I dette nummer

Baggrund

Finanskrisens hvidkitlede vindere

Fast løncheck. Sygeplejersker kan sove trygt om natten på trods af finanskrisen. Faktisk vil mange sygeplejersker opleve, at de har flere penge mellem hænderne end for to år siden. Og en sidegevinst kan blive, at hospitaler og ældrepleje får et bedre image og lettere ved at skaffe personale.

Et liv til Ulla

Giv en skilling. På Facebook vinder personlige sager frem, og der samles ind for at redde kræftramte, som er opgivet af det danske sundhedsvæsen. Men hvorfor vælger man at støtte enkeltpersoner frem for eksempelvis Kræftens Bekæmpelse?

Vandrensning og vaccinationer over æteren

Sundhedsoplysning. Der er et boom i antallet af lokalradioer i den tredje verden. Radioer, som bliver etableret med vestlig støtte og bl.a. sender sundhedsinformation. Det giver sygeplejersker i udviklingslande nye muligheder.

Fag

Sammenhæng mellem misbrug og ADHD hos voksne

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, social- og sundhedsfagligt samt pædagogisk personale, som arbejder med borgere med misbrug og psykisk sygdom. Hovedbudskabet er, at misbrugere i en del tilfælde lider af opmærksomhedsforstyrrelser, og at de kan hjælpes, hvis såvel misbruget som opmærksomheds-forstyrrelsen behandles. Artiklen er baseret på forfatterens egne erfaringer med screening for opmærksomhedsforstyrrelser og på faglitteratur.

Rørsukker uegnet som smertelindring ved børnevaccination

Artiklen henvender sig til konsultationssygeplejersker. Hovedbudskabet er, at saccharose (rørsukker) ikke er egnet som smertelindring ved børnevaccination i tre- og femmåneders alderen. Artiklen udspringer af en mindre randomiseret undersøgelse, hvor én gruppe børn fik vand og en anden gruppe saccharose.

Faglig information

Diabetessygepleje på tværs af sektorer

Artiklen henvender sig til diabetessygeplejersker og konsultationssygeplejersker. Den beskriver, hvordan ansættelsen af en diabetessygeplejerske, som kommer i almen praksis en gang hver anden uge, forbedrer pleje og behandling af mennesker med diabetes. Forfatteren anbefaler, at modellen overføres til andre patienter med kronisk sygdom.

I HVERT NUMMER

Tema om spild

Prisdumping koster kommunerne kassen

Grotesk prisforskel. Landets kommuner må ofte betale op til 15 gange så meget, nogle steder mere, for et overfladebehandlet engangskateter, som landets sygehuse gør. Det undrer flere fagfolk, mens nogle direkte lufter mistanken om bevidst prisdumping fra producenternes side.

Producenter: Benhård konkurrence skyld i prisforskel

Præference-pris. Danmarks to førende producenter af coatede engangskatetre forklarer de store prisforskelle på på hhv. sygehuse og i kommuner med benhård konkurrence på hospitalsområdet. Grossisterne afviser, at den store fortjeneste ligger hos dem.

Bedst og billigst er stadig dyrt

Dyre vaner. Landets kommuner kan med loven i hånden bevillige andre og billigere katetre til borgerne end dem, sygehusene har bevilliget. Men det er et følsomt og kompliceret område, og de billigere katetre koster ofte stadig kommunerne dyrt i forhold til sygehusenes priser.