Sygeplejersken Årgang 2009 nr. 7

I dette nummer

Baggrund

Udfordringen: Dørene der var svære at lukke op

System i kaos. Misbrug, besynderlige familieforhold eller psykiske problemer - i hjemmeplejen på Østerbro har sygeplejersker, assistenter og hjælpere fået rammer og redskaber til at arbejde med komplekse problemstillinger.

Fag

Rutiner kan redde patienten

Artiklen henvender sig til sygeplejersker på medicinske og kirurgiske afdelinger, som interesserer sig for den kritisk syge patient og vitale parametre forstået som puls, blodtryk, iltmætning og respirationsfrekvens. Artiklen er baseret på en videnskabelig undersøgelse fra Herlev Hospital og på kommentarer til undersøgelsen fra tre sygeplejersker og en sygeplejestuderende. Artiklen lægger op til diskussion om vitale parametres betydning i pleje og behandling.

Opgaveflytning i psykiatrien

Artiklen henvender sig til alle sygeplejersker. Hovedbudskabet er, at når sygeplejersker overtager lægeopgaver inden for psykiatrien, kompetenceudvikler det sygeplejerskerne og giver et bedre patientflow. Artiklen er skrevet på baggrund af erfaringer med afrusningspatienter på Psykiatrisk skadestue, Esbjerg.

Når opgaveglidning bliver til opgaveflytning

Artiklen henvender sig til alle sygeplejersker. Hovedbudskabet er, at opgaveflytning er en bevidst proces, hvor den opgave, der skal flyttes, er afgrænset og beskrevet, og hvor pengene flyttes til den nye opgaveløser. Artiklen er skrevet på baggrund af en tillidsrepræsentants erfaringer med opgaveflytning inden for psykiatrien i Esbjerg.

Faglig information

E-læring og E-portfolio i sygeplejerskeuddannelsen

Artiklen henvender sig til alle med interesse for sygeplejestudiet. Hovedbudskabet er, at fjernstudiet til sygeplejerske indebærer specielle didaktiske udfordringer, og her er en elektronisk portfolio et vigtigt redskab. Artiklen er baseret på forfatternes ph.d.-afhandling "Studieformer i sygeplejerskeuddannelsen".

I HVERT NUMMER

Tema om alder

Alder

Nysgerrig, robust eller magelig?

Alder: Nysgerrig, robust eller magelig

Fortrin. Det er stærkt individuelt, hvordan din alder påvirker dit arbejde. Typisk giver alderen dig større erfaring, men sværere ved at lære nyt. Hvis du holder dig fagligt ajour med teori og praksis, og hvis du holder dig fysisk i form, bliver du bedre og bedre med årene.

Trygheden er vigtig, når man er ung

”Jeg har som ny behov for at reflektere rigtig meget, og det gør jeg meget med de nyuddannede, men også med de mere erfarne, og det er spændende.”

De robuste i 30'erne og 40'erne

Desirée D'Aniello, 35 år. Uddannet i 1997. Har arbejdet flere forskellige steder. Fik sine to børn under uddannelsen. Ansat på lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.

Mere selvstændig med årene

Mona Mosegaard, 53 år. Uddannet sygeplejerske for 10 år siden. Tidligere social- og sundhedsassistent og oldfrue/souschef i De Gamles By. Ansat på lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.