Sygeplejersken Årgang 2009 nr. 8

I dette nummer

Baggrund

Sundhedsfarlige demonstrationer

Førstehjælpere. De to sygeplejersker Gitte Wandschneider og Boel Emanuel har oprettet et frivilligt førstehjælpskorps, der rykker ud ved demonstrationer. De mener, at politiets fremfærd udgør en asundhedsfare for demonstranterne, og kritiserer ordensmagten for unødvendig magtanvendelse.

46 millioner amerikanere uden sundhedsforsikring

Ukoordineret. Det har kolossale økonomiske og sociale omkostninger, at millioner af amerikanere ikke har adgang til behandling. Men hvis præsident Obamas plan for at ændre sundhedssystemet kommer gennem det politiske system, vil mange amerikanere få en tryggere tilværelse.

Fag

Stille intensivdelirium er et overset fænomen i sygeplejen

Artiklen henvender sig til sygeplejersker på afdelinger, der modtager patienter efter endt intensivbehandling samt sygeplejersker på intensivafsnit. Hovedbudskabet er, at sygeplejersker mangler viden om stille intensivdelirium, som er en lidelsesfuld tilstand for patienten. Artiklen er baseret på litteraturstudier.

Børn med læbe-gane-spalte trives

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som arbejder med børn. Hovedbudskabet er, at børn med læbe-gane-spalte ikke er indlagt længere i forbindelse med fødslen end andre nyfødte, og deres vækst afviger ikke negativt i forhold til almindelige børns. Artiklen er skrevet på baggrund af en undersøgelse af 115 børn med læbe-gane-spalte født i 2003 og 2004.

Kampen om den sygeplejefaglige identitet

Artiklen henvender sig til alle. Den beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvorfor det er så vanskeligt for sygeplejersker at skabe sig en tidssvarende professionsidentitet. Artiklen er skrevet på baggrund af forfatterens modulopgave i diplomuddannelse i sundhedsfaglig supervision og vejledning.

Faglig information

Forskning med fokus på kliniske vejlederes kompetencer

Artiklen henvender sig til sygeplejersker med interesse for uddannelse og uddannelsesforskning i psykiatrien. Den beskriver et konkret projekt med fokus på uddannelse, kompetenceudvikling, psykiatrisk sygepleje og forskning i fire regioner. Hovedbudskabet er, at forskningsprojektet, som inkluderer ca. 110 sygeplejersker, forhåbentlig kan være med til at rekruttere og fastholde sygeplejersker i psykiatrien.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Når man ved, at man skal dø

Måske var det ikke kun løgene, der fik øjnene til at løbe i vand. Manden og præsten var et usædvanligt menneske, der havde fået usædvanligt meget ud af livet og egentlig også af dets afslutning. Og det blev fabelagtigt formidlet uden piberi, sentimentalitet eller tungsind.”

Tema om arvelige sygdomme

Overvægt af alvorligt syge nyfødte blandt nydanskere

Risiko. Op mod en tredjedel af de nyfødte børn, der følges på Rigshospitalets ambulatorium for medfødte stofskiftelidelser, Juliane Marie Centeret, kommer fra etniske minoritetsfamilier. En af forklaringerne er fætter-kusine-ægteskaber blandt familierne, forklarer overlæge.

Familierne ved godt de har dårligt blod

Tradition. Et fætter-kusine-ægteskab kan have tragiske konsekvenser, hvis der er arvelige sygdomme i familien, og parret vælger at få børn sammen. Der er stort behov for mere målrettede kampagner rettet mod forældrene og de unge, inden de gifter sig, lyder budskabet fra sygeplejersker, der arbejder med etniske minoriteter.

En families forbandelse

Arven. En familie i Odense har i årevis levet med døden tæt på. Mor og to sønner lider af den arvelige sygdom seglcelleanæmi.

Tal åbent om risikoen

Pionér. Genetiske sygdomme er meget udbredte i Mellemøsten og Nordafrika. En kvindelig tunesisk læge har sat sig for at gøre noget ved problemet, og hendes budskab har spredt sig i hele Mellemøsten.