Sygeplejersken Årgang 2010 nr. 11

I dette nummer

Baggrund

Benhård pleje til veteraner

Medlidenhed - nej tak. På Walter Reed Army Medical Center i Washington sidder de unge mænd side om side i genoptræningscentret. Nogle mangler et enkelt ben, andre både arme og ben. De er allerede veteraner fra krigene i Irak og Afghanistan. Men de skal presses, ikke trøstes, fortæller en sygeplejerske.

9.944 par ømme fødder

Maratonhjælp. Sygeplejerske Helle Rømer er en af de frivillige samaritter, som tager med Røde Kors ud og hjælper ved koncerter, sportsarrangementer og større begivenheder. I pinsen tog hun sig af ankelforvridninger og skrabede knæ hos deltagerne i Copenhagen Marathon.

Fag

Plejehjemsbeboeres oplevelse af livet på plejehjem

Artiklen henvender sig til hjemmesygeplejersker og andre med interesse for livet på plejehjem. Den beskriver fundene i seks kvalitative forskningsartikler om plejehjemsbeboeres oplevelse af at bo på plejehjem og præsenterer en model, der kan anvendes som guide til forbedring af beboernes indflydelse på egen hverdag. Konsekvensen for praksis er, at fysisk pleje og sociale relationer skal ligestilles, og at der skal være personaleressourcer til at tilgodese begge dele.

Psykiatrisk sygepleje i nye rammer

Den Affektive Dagklinik i Gentofte tilbyder som den første af sin slags i Danmark et tværfagligt ambulant behandlingstilbud til patienter med en affektiv lidelse, hvor sygeplejersken har en helt central position.

Faglig information

Patienter som partnere i kvalitetsudvikling

Artiklen beskriver brugerdreven innovation på Kolding Sygehus. Det sker gennem tilknytning af en patientambassadør og regelmæssige møder mellem personale, patienter og patientambassadør.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Etik på gadeplan

”De dårlige undskyldninger for ikke at handle rigtigt slås med min bekvemmelighed, og hensynet til mig selv løber af med sejren, desværre," skriver fagredaktør Evy Ravn.

Tema om ligeløn

Uligelønnen skal væk - krisetider eller ej

Skævhed. Politikerne må finde midler til at løse problemet med uligeløn, fastslår Dansk Sygeplejeråds og Sundhedskartellets formand, efter at Lønkommissionens redegørelse har påvist store lønforskelle mellem mænd og kvinder.

Hvad skal vi gøre ved uligelønnen?

Værdisætningen af mænd og kvinders arbejde er meget ulige, og der er en tendens til, at teknisk arbejde lønnes højere end omsorgsarbejde. Det har Lønkommissionen dokumenteret. Formand for Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen opfordrer politikerne til at finde midler, så uligelønnen kan blive fjernet. Sygeplejersken har spurgt fire ordførere, hvad de mener, der skal gøres.