Hvad skal vi gøre ved uligelønnen?

Værdisætningen af mænd og kvinders arbejde er meget ulige, og der er en tendens til, at teknisk arbejde lønnes højere end omsorgsarbejde. Det har Lønkommissionen dokumenteret. Formand for Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen opfordrer politikerne til at finde midler, så uligelønnen kan blive fjernet. Sygeplejersken har spurgt fire ordførere, hvad de mener, der skal gøres.


SY-2010-11-17aLigestillingsordfører Julie Rademacher, Socialdemokraterne:

"Jeg er meget enig i, at vi har uligeløn i Danmark, og jeg mener, vi skal fortsætte kampen for ligeløn. Men i øjeblikket er tiden desværre ikke til at dele store poser penge ud. Dét, vi skal gøre, er at ændre på de strukturer, der er på det kønsopdelte arbejdsmarked. Vi vil gerne lave kampagner for at få flere mænd i kvindejob og omvendt, men vi vil også gerne ind og bryde de strukturer, der er i samfundet, så man sikrer en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv og f.eks. indfører øremærket barsel til både mænd og kvinder. Det bliver en lang og sej kamp, men det er ikke noget, vi har tænkt os at se stiltiende til, og vi vil gerne være med til at rykke på de ting og ændre de nuværende strukturer."

SY-2010-11-17bLigestillingsordfører Simon Emil Ammitzbøll, Liberal Alliance:

"Det må være en sag for arbejdsmarkedets parter. Generelt får man lige løn for lige arbejde i Danmark - en mandlig sygeplejerske og en kvindelig sygeplejerske får lige løn. Helt grundlæggende synes jeg ikke, at det er en opgave for os på Christiansborg at gå ind og bestemme, hvordan lønforholdene er mellem forskellige faggrupper. Det må være en sag mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Jeg forstår sagtens, at fagorganisationerne kæmper for at få dette forhold bragt i en anden balance. Vi vil gerne være med til en større omprioritering og bl.a. sørge for, at der er flere penge til sundhedssektoren, men det er nok så langt, vi kan strække os."

SY-2010-11-17cLigestillingsordfører Pernille Vigsø Bagge,

Socialistisk Folkeparti:


"Vi kan ikke bare vende ryggen til, og derfor har vi lavet forslag i SF til, hvad vi kan gøre. Vi vil bl.a. sætte en lønpulje af til offentligt ansatte på deltid, så de vil gå op på fuld tid. Det betyder, at dem, der er på fuld tid i dag, får en lønbonus, og dem, der går fra deltid til fuld tid, får en højere løn. Vi vil også kæmpe for, at der bl.a. på sygeplejeuddannelsen og SOSU-uddannelsen afsættes puljer til uddannelserne for hver studerende, de får ind af det underrepræsenterede køn. Al erfaring viser, at når der er en overrepræsentation af kvinder i et erhverv, så sker der en udfladning af accelerationen i lønstigningerne. Derfor tror jeg, det har en stor betydning, at der er en lige andel af mænd og kvinder i job, hvor lønnen skal hæves."

SY-2010-11-17dLigestillingsordfører Ellen Nørby Trane, Venstre:

"Det er ikke ny viden, at vi har et stærkt kønsopdelt arbejdsmarked. Vi har med den ny ligestillingsredegørelse sat fokus på uddannelsesvalget. Det er ikke nok at sætte fokus på lønstrukturerne, det er også nødvendigt at se på, at det kønsopdelte arbejdsmarked er med til at reproducere meget store lønforskelle. Derfor er det vigtigt at tage fat i det kønsopdelte uddannelsesvalg. Det er i hvert fald et sted, vi mener, der politisk skal sættes ind. Og så er der nogle historisk bestemte forhold, som kræver, at parterne i forhandlingssystemet er indstillet på at bryde med de kønsbestemte lønforskelle. Vi har ikke forventning om at finde ekstra milliarder og kan konstatere, at det har oppositionen heller ikke."

Emneord: 
Køn
Løn
Politik