Lønkommission: Det kønsopdelte arbejdsmarked er et fælles ansvar

Værdisætning. Kvinder og mænd har lige løn for lige arbejde, men det kønsopdelte arbejdsmarked værdisætter kvinde- og mandsdominerede fag forskelligt. Det er et problem, som alle parter skal være med til at løse, sagde formanden for Lønkommissionen.

1110-14-01-1
Lønkommissionens formand, Michael Christiansen, fremlægger halvandet års udredningsarbejde på pressemøde den 28. maj. Foto: Søren Svendsen 

3.000 siders opgør med fordomme og myter om løn, køn og uddannelse, kaldte formand Michael Christiansen det, da Lønkommissionen fredag den 28. maj præsenterede sin redegørelse på et pressemøde i Skuespilhuset i København.

Den omfangsrige rapport konkluderer bl.a., at lønforskellene mellem den offentlige og den private sektor ikke er markant stor, og at der ikke er uligeløn mellem mænd og kvinder inden for samme arbejdsområder.

"Men der er forskellig løn for forskelligt arbejde, og værdisætningen af mænd og kvinders arbejde er forskellig," sagde Lønkommissionens formand Michael Christiansen og uddybede: "Der er en klar tendens til, at udendørs og teknisk arbejde aflønnes højere end omsorgsarbejde."

Lille lønhop svækker lyst til mellemlang videreuddannelse

Også de mellemlange videregående uddannelser (MVU) slæber lønmæssigt efter.

"Afstanden mellem lønindkomster for MVU'ere og de korte videregående uddannelser ligger relativt tæt på hinanden. Det giver ikke det store incitament til at videreuddanne sig. Mønsteret er ens for mænd og kvinder, men der er typisk flere kvinder, der vælger en mellemlang uddannelse," fortalte Michael Christiansen.

Det betyder, at der lønmæssigt kun er ca. 7 pct. fortjeneste mellem de korte og de mellemlange videregående uddannelser, mens lønhoppet mellem de mellemlange og lange uddannelser er helt oppe på 20-25 pct., viser rapporten. Lønkommissionens rapport konkluderer, at der fortsat er store problemer med det kønsopdelte arbejdsmarked.

"Vi er en del, der er blevet klogere," sagde Michael Christiansen og opfordrede arbejdsmarkedets parter såvel som politikerne til nu at starte arbejdet med at fortolke konsekvenserne af den nye analyse:

"Vi er alle sammen skyld i, at kvinder og mænd indtager bestemte roller på arbejdsmarkedet. Det danske arbejdsmarked er et ægteskab, hvor kvinden er den offentlige sektor, og manden er den private," sagde han og understregede, at alle parter skal tage aktivt del i og ansvar for, at problemerne løses.

"Arbejdsmarkedets parter kan ikke løse det hele alene. Der er også en initiativforpligtelse fra politikerne og staten. Alt skal ikke gøres i fællesskab, der skal også gribes i egen barm i stedet for andres," sagde han.

Emneord: 
Arbejdsmarked
Køn
Løn
Politik