Nu må Christiansborg vedkende sig medansvar

1110-16-01-1
Ulrik Frederiksen, næstformnand i Dansk Socialrådgiverforening (t.v.), Kirsten Nissen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund, Henning Pedersen, formand for BUBL og Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet på et fælles pressemøde på baggrund af Lønkommissionens redegørelse. Foto: Søren Svendsen

Det danske samfund har et ligelønsproblem som følge af et stærkt kønsopdelt arbejdsmarked. Argumentationen står langt stærkere nu, fordi det er en enig Lønkommission, som dokumenterer uligelønnen. Det fastslog Sundhedskartellets og Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen, da 15 fagorganisationer havde indbudt til fælles pressemøde i kølvandet på Lønkommissionens pressemøde om det store analysearbejde, der nu er afsluttet.

"Er timingen ikke den dårligst tænkelige?" blev Grete Christensen spurgt ved pressemødet. Sundhedskartellets formand svarede: "Det er nu, vi har fået Lønkommissionens redegørelse. Og uanset finanskrise så er dette problem så alvorligt, at vi må tage fat på at løse det."

Repræsentanterne for Sundhedskartellet, socialrådgiverne, socialpædagogerne og BUPL peger på, at der må forventes at være fire overenskomstforhandlinger frem mod år 2020, hvor der er mulighed for at lukke en større og større del af løngabet mellem kvindedominerede faggrupper og mandedominerede faggrupper. Det er nødvendigt at tilføre ekstra midler til dette formål ud over den almindelige ramme for lønforhandlingerne.

Som Grete Christensen udtrykte det på pressemødet: "Christiansborg kan ikke læne sig tilbage og sige, at det må forhandlingssystemets parter selv løse. Hvis værdisætningen af store kvindegruppers arbejde skal løftes i forhold til mandsdominerede faggrupper, så har det 100 års udsigter. Det kan samfundet ikke være bekendt." 

Emneord: 
Løn
Køn
Politik
Arbejdsmarked