Sygeplejersken Årgang 2010 nr. 12

I dette nummer

Baggrund

Hjemmesygeplejersken har en plan

Garanteret kvalitet. Hjemmesygeplejerskerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet standardplejeplaner for en række tilbagevendende opgaver.

Det er aldrig for sent at blive sygeplejerske

Modent Valg. Sygeplejerskeuddannelsen har alle dage tiltrukket folk fra andre fag som af forskellige årsager har fået lyst til at foretage et jobskifte. Ofte har drømmen om et job i den hvide kittel ligget og ulmet, før tiden blev moden. På skolerne bekræfter studievejlederne tendensen til, at lidt flere end ellers søger over i sygeplejen med et andet fag i bagagen.

Haveaffald og højt blodtryk

Tjek på trykket. Sundhedsbussens sygeplejersker i Roskilde kender alt til, at mænd ikke prioriterer egen sundhed særlig højt. Derfor har de kørt bussen ud på den lokale genbrugsplads for at møde mændene til en snak om sundhed og et tilbud om måling af dæk- og blodtryk.

Fag

Sygeplejerskers faglige autoritet er relativ

Artiklen henvender sig til sygeplejersker, som interesserer sig for fremtidige indsatsområder for sygeplejersker mht. efter- og videreuddannelse. I artiklen præsenteres og diskuteres fund fra forskningsprojektet, "Sygepleje mellem pakker og personer." Projektet blev finansieret af Dansk Sygeplejeråds formålsbestemte ph.d.-stipendium, "Sygeplejens vilkår", og blev tildelt artiklens forfatter i 2005. Artiklen beskriver markante forskelle på efterspørgslen af sygeplejersker i en kirurgisk afdeling og i et sundhedscenter.

Mænd bliver skræmt af følepjecer

Gennem en analyse af tre pjecer fra forskellige kræftrehabiliteringstilbud til kræftpatienter viser artiklen, at det er afgørende vigtigt, at der tænkes i køn og kommunikation, hvis mænd med kræft skal rehabiliteres. Ellers tager de ikke imod tilbuddene.

Seje patienter i Australien

Australske sygeplejersker har styr på patienternes trykspor, vitale parametre og funktionsniveau og bruger megen tid på afkrydsningsskemaer og dokumentation. Til gengæld fylder kommunikation og empati over for patienterne, der bestemt ikke er pivede, ikke meget. En dansk anæstesisygeplejerske har været Down Under.

Faglig information

Musik til hæmodialysepatienter

Artiklen beskriver en undersøgelse af effekten af musik på 20 patienter, som er i dialysebehandling for første gang. Undersøgelsen viser, at der synes at være en positiv effekt af musikken, ikke mindst på en dement patient, som falder til ro på musikken.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Østrogenchokket

”Mange forlader uddannelsen – hvorfor? Får de et østrogenchok? Eller er det alle fordommene?” skriver sygeplejerske Lizzie Bræstrup i denne udgave af '5 faglige minutter'.

Tema om ligeløn

Ingeniøren og sygeplejersken

Unfair. "Det ville da være fint, hvis vi kunne dele vores lønninger i to lige store dele," siger sygeplejerske Susanne Parbst. Hun får en tredjedel mindre i lønningsposen end sin mand, selvom hun har længere uddannelse.

Lang vej til ingeniørløn

Kønsopdeling. Bagsiden ved den danske velfærdsstat er et jobmarked, hvor kvinder arbejder på sygehuse og i børnehaver til lav løn, mens mændene er vellønnede privatansatte ingeniører og håndværkere. I Frankrig er arbejdsmarkedet ikke nær så kønsopdelt, fortæller ligestillingsforsker Karen Sjørup, som har siddet med i regeringens Lønkommission.

Videnskab og sygepleje