Sygeplejersken Årgang 2010 nr. 13

I dette nummer

Baggrund

Sygeplejersker får flere funktioner i fremtiden

Ministermøde. Danmarks mest erfarne minister, Bertel Haarder (V), har fået til opgave at få styr på et uroplaget område i Danmark, nemlig sundhedsområdet, som har været ramt af besparelser og fyringer den seneste tid. Læs, hvad ministeren vil gøre, og hvad han mener om sygeplejerskerne.

Plads til de skæve eksistenser

Hund ingen hindring. Værestedet Perronen på Falster har for nylig åbnet en sygeplejeklinik. Pia Harbo er sygeplejerske for brugerne, der primært er stof- og alkoholafhængige borgere. Her foregår det på deres præmisser, og det gør ikke noget, hvis patienten en gang imellem er firbenet.

Akutuddannelse på eget initiativ

Selvbestaltet. De har travlt på den akutte modtageafdeling, AMA, på Kolding Sygehus. Så travlt, at de ikke har tid til at vente på, at politikere og Sundhedsstyrelsen bliver enige om at etablere en national uddannelse for akutsygeplejersker. Som det første sted i landet har de for længst skabt deres egen akutuddannelse.

Hun har procedurerne på rygmarven

Hanne Juhl Holm har alle procedurer på rygmarven. Hun arbejder som akutsygeplejerske, føler sig som akutsygeplejerske og kalder sig akutsygeplejerske, selvom titlen endnu ikke er officiel.

Akut sygepleje kræver fælles standard

Ens kvalitet. Borgerne skal møde den samme kvalificerede sygeplejestandard overalt i landet, når de indlægges akut, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen. Hun efterlyser national uddannelse for akutsygeplejersker.

Her er sygeplejersken øverste ansvarlig for borgernes sundhed

Livredder. Det er farligt at blive født i Mali. Hvert femte barn dør, inden sin femårs fødselsdag, og hver tredje voksne fylder aldrig fyrre. Sygeplejersken er fulgt med Zoumana Sangaré, som står for såvel skadestuearbejde, ordination af medicin, forebyggelse, sundhedsfremme og uddannelse af hjælpere i en hel kommune.

Fag

Kontaktsygeplejersker giver bedre kvalitet i sygeplejen

En undersøgelse blandt 317 patienter med kolorektal cancer viser, at det nytter at have en kontaktsygeplejerskeordning. Et eksempel er, at sandsynligheden for, at patienten får brugbar vejledning om kost, når en patient har en kontaktperson, er omtrent syv gange højere end de patienter, der ikke har en kontaktperson.

Sygeplejeprofil - en guide til målrettet udvikling

Artiklen henvender sig i særlig grad til hjemmesygeplejersker og deres ledere. Den beskriver, hvordan en sygeplejeprofil kan anvendes målrettet til udvikling af sygeplejen, sygeplejerskerne og organisationen i en kommune.

Social- og sundhedsassistenter med i front

Artiklen beskriver social- og sundhedsuddannelsen og de kompetencemål, uddannelsen er bygget op omkring. Desuden nævnes de muligheder, social- og sundhedsassistenten har for at efter- og videreuddanne sig. Artiklen giver sygeplejersker mulighed for at få opdateret og aktuel viden om uddannelsen af en af deres samarbejdspartnere.

Faglig information

Det handler om at høre til

Artiklen beskriver en ph.d.-afhandling, der viser, at næsten færdiguddannede og nyuddannede sygeplejerskers læring styrkes i aktivt samspil med kollegerne. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at henvise disse grupper til studieunits og særlige vejledere, hvis de skal blive en del af det faglige fællesskab på en afdeling.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Mor, kan en regnorm hoste?

”Respekt for de stærke enere, som altid har patienternes ve og vel i tankerne og ihærdigt arbejder på, at sygeplejersker bliver magtfulde med baggrund i deres faglighed. De findes,” skriver fagredaktør Jette Bagh.

Tema om besparelser

Knockout til fagligheden

Et sundhedsvæsen i verdensklasse. Sygeplejerskerne på Herlev Hospital undrer sig, for der er langt fra politikernes visioner til den virkelighed, de oplever otte måneder efter den første store fyringsrunde i det danske sundhedsvæsen. 136 medarbejdere - heraf 29 sygeplejersker - blev fyret, og i alt 340 stillinger - heraf 100 sygeplejerskestillinger - blev skåret væk.

Nybagte forældre skal hurtigst muligt hjem

Fortravlet. "Fra at være en afdeling i evig udvikling er vores faglige udvikling sat på standby. Kolleger går ned med stress, og vores særlige amme-hotline har skåret åbningstiden ned," fortæller sygeplejerske Helle Niebuhr fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Herlev Hospital.

Snigende udhuling af fagligheden

Uvished. Det værste er, at vi ikke ved, hvornår besparelserne får en ende, siger den 32-årige sygeplejerske Karen Sofie Spangenberg, der har arbejdet et år som sygeplejerske på Plastikkirurgisk Afdeling V på Herlev Hospital.

Flere operationer bliver aflyst

Spild. På nogle punkter har sparerunden været dyr for Herlev Hospital. I øjeblikket er der flere aflysninger af operationer, fordi der er skåret i antallet af operationssygeplejersker. Det fortæller Leila Lind Larsen, ansat på operationsgangen, Plastikkirurgisk Afdeling, Herlev Hospital, og suppleant for fællestillidsrepræsentanten.

Tvunget til at tænke nyt

Fornyelse. Færre hjertepatienter henvises til rehabilitering. Det er en af de umiddelbare konsekvenser af sparerunden, men besparelserne har også betydet, at afdelingen har indført mere effektive arbejdsgange, fortæller afdelingssygeplejerske Birgitte Haugaard Jensen fra Kardiologisk Afdeling på Herlev Hospital.

Videnskab og sygepleje

KOL-patienters oplevelse af dyspnø

Denne artikel er godkendt gennem dobbeltblindt peer-review. Med baggrund i en kvalitativ metasyntese er artiklens hovedbudskab, at patienter med KOL og dyspnø oplever at være i en følelsesmæssig spændetrøje på kanten af livet, hvor der bruges megen energi på tanker om, hvordan de skal overkomme dyspnø.